Forskrift om hundehold, Rollag kommune, Buskerud

DatoFOR-2007-10-11-1148
PublisertII 2007 hefte 4
Ikrafttredelse01.01.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forRollag kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6, LOV-2003-07-04-74-§9, LOV-2003-07-04-74-§11
Kunngjort18.10.2007   kl. 15.00
KorttittelForskrift om hundehold, Rollag

Fastsatt av Rollag kommunestyre 11. oktober 2007 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6, § 9 og § 11.

§ 1.Virkeområde, definisjon

Denne forskrift omfatter hundeholdet i hele Rollag kommune. Forskriften supplerer bestemmelser om hundehold som er gitt i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven).

Med båndtvang menes i forskriften at hundeholder skal holde hunden i bånd, eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt.

§ 2.Båndtvang av hensyn til bufe

I Rollag kommune er det i tillegg til den allmenne båndtvangstid, også båndtvang i tiden f.o.m. 21. august t.o.m. 20. september i områder der bufe beiter.

§ 3.Båndtvang av hensyn til friluftsliv

Det er båndtvang i alle lysløyper i kommunen i det tidsrom lysløypa brukes til skiløping. Medtas hund, skal den ikke være til hinder for andre skiløpere.

§ 4.Båndtvang i områder med mange mennesker

Det er båndtvang hele året i etablerte boligområder slik de vises i kommuneplanen. Det samme gjelder i handleområder, kirkegårder, ved skoler og barnehager og i anlegg for lek og på offentlige badeplasser. I idrettsanlegg kan hundesport drives uten at hunden er i band, når dette ikke er til hinder for andre arrangementer.

§ 5.Steder hvor hunder ikke har adgang

Hunder har ikke adgang til barnehager. Hunder har ikke adgang til skoleområder i ordinær undervisningstid eller når det foregår arrangementer innen skolens område. Unntak fra forbudet gjelder dersom hund brukes i demonstrasjons- eller undervisningsøyemed i regi av vedkommende skole eller barnehage.

§ 6.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2008.