Forskrift om hundehold, Nøtterøy kommune, Vestfold

DatoFOR-2008-12-17-1558
PublisertII 2008 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forNøtterøy kommune, Vestfold
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6, LOV-2003-07-04-74-§11, LOV-2003-07-04-74-§28
Kunngjort08.01.2009   kl. 15.25
KorttittelForskrift om hundehold, Nøtterøy

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Nøtterøy kommunestyre 17. desember 2008 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6, § 11 og § 28.

Innledende bestemmelser

§ 1.Formål

Nøtterøy kommune ønsker gjennom denne forskriften å:

-Fremme et positivt og ansvarlig hundehold som vektlegger sikkerhet, trygghet og alminnelig ro og orden.
-Redusere og forebygge konfliktnivået mellom hundeholdere og allmennheten.
§ 2.Virkeområde

Forskriften omfatter utvidede regler om båndtvang, og kommer som et tillegg til hundelovens ordinære båndtvangbestemmelser.

Bestemmelser om sikring av hund

§ 3.Om båndtvang

I Nøtterøy kommune skal hunder, utover den lovfestede båndtvangen i perioden 1. april til 20. august, holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet slik det framgår av punktene a) til d):

a)hele året i og i tilknytning til boligområder og handleområder og beiteområder.
b)hele året i parker, anlegg for lek, på kirkegårder, grav- og urnelunder, på og ved skoler og barnehager.
c)hele året i følgende offentlige friluftsområder: Fjærholmen, Nesskogen, Torød Nærmiljøanlegg, Aronsletta og Teieskogen.
d)på og ved anlegg for idrett og sport og på badestrender i andre offentlige friluftsområder i sesongen for disse aktivitetene.

Andre bestemmelser

§ 4.Om renhold

Hundeholder plikter å fjerne ekskrementer som hunden etterlater seg på offentlig sted.

§ 5.Unntak fra forskrift

Forskriften gjelder alle hunder med unntak av:

a)Førerhund/servicehund for funksjonshemmede.
b)Unntaksbestemmelser i hundelovens § 9.
§ 6.Straff

Brudd på denne forskrift er straffbart og kan straffes i tråd med straffebestemmelsene i hundelovens § 28.

§ 7.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2009.