Forskrift om beite for husdyr, Tynset kommune, Hedmark

DatoFOR-2009-01-27-95
PublisertII 2009 hefte 1
Ikrafttredelse05.02.2009
Sist endret
EndrerFOR-1963-09-16-2
Gjelder forTynset kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1961-06-16-12-§13
Kunngjort05.02.2009   kl. 14.30
KorttittelForskrift om beite for husdyr, Tynset

Hjemmel: Fastsatt av Tynset kommunestyre 27. januar 2009 med hjemmel i lov 16. juni 1961 nr. 12 om ymse beitespørsmål § 13 første ledd. 

Det fastsettes at innen Tynset kommune, Hedmark fylke, skal det være forbudt å la husdyr beite i barskog og skogreisningsfelter i tidsrommet fra og med 15. oktober til og med 1. juni.

Kommunen kan dispensere fra dette forbudet dersom forholdene ligger til rette, dog ikke innenfor tidsrommet fra og med 15. oktober til og med 15. mai.

Overtredelse av dette forbud medfører straffansvar.

Forskriften trer i kraft fra kunngjøringsdato i Norsk Lovtidend, samtidig oppheves forskrift 16. september 1963 nr. 2 om beite for sau og geit, Tynset kommune, Hedmark.