Forskrift om hundehold, Horten kommune, Vestfold

DatoFOR-2009-10-26-1374
PublisertII 2009 hefte 6
Ikrafttredelse19.12.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forHorten kommune, Vestfold
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6, LOV-2003-07-04-74-§11, LOV-2003-07-04-74-§28
Kunngjort19.11.2009   kl. 15.00
KorttittelForskrift om hundehold, Horten

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Horten kommunestyre 26. oktober 2009 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6, § 11 og § 28.

Innledende bestemmelser

§ 1.Formål

Horten kommune ønsker gjennom denne forskriften å:

-Fremme et positivt og ansvarlig hundehold som vektlegger sikkerhet, trygghet og alminnelig ro og orden.
-Redusere og forebygge konfliktnivået mellom hundeholdere og allmennheten.
§ 2.Virkeområde

Forskriften omfatter utvidede regler om båndtvang og om ro og orden, og kommer som et tillegg til hundelovens ordinære bestemmelser.

Bestemmelser om sikring av hund

§ 3.Om båndtvang

I Horten kommune skal hunder, utover den lovfestede båndtvangen i perioden 1. april til 20. august, holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet slik det framgår av punktene a) til e):

a) hele året i og i tilknytning til boligområder og handleområder.

b) hele året i parker, anlegg for lek, på kirkegårder, grav- og urnelunder, på og ved

skoler og barnehager.

c) hele året i følgende offentlige friluftsområder: Karjohansvern (Hortensskogen, Vollen og Møringa), Lystlunden og Borreparken.

d)hele året på Kyststien.
e)i sesongen for disse aktivitetene: på og ved anlegg for idrett og sport, på offentlige badestrender, i lysløyper og i beiteområder.

Andre bestemmelser

§ 4.Om renhold og ro og orden
a)Hundeholder plikter å fjerne ekskrementer som hunden etterlater seg på offentlig sted.
b)Hundeholder skal hindre at hund med støyende atferd er til sjenanse i forhold til alminnelig ro og orden.
§ 5.Unntak fra forskrift

Forskriften gjelder alle hunder med unntak av:

a)Førerhund/servicehund for funksjonshemmede.
b)Hunder nevnt i unntaksbestemmelser i hundelovens § 9.
§ 6.Straff

Brudd på denne forskrift er straffbart og kan straffes i tråd med straffebestemmelsene i hundelovens § 28.

§ 7.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft en måned etter kunngjøring.