Forskrift om hundehold, Sirdal kommune, Vest-Agder

DatoFOR-2010-03-11-1431
PublisertII 2010 hefte 4
Ikrafttredelse18.11.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forSirdal kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6, LOV-2003-07-04-74-§11, LOV-2003-07-04-74-§12
Kunngjort18.11.2010   kl. 14.30
KorttittelForskrift om hundehold, Sirdal

Heimel: Fastsatt av Sirdal kommunestyre 11. mars 2010 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6, § 11 og § 12.

§ 1.Sirdal kommune ønsker gjennom denne forskriften å:
-fremme et positivt og ansvarlig hundehold som ivaretar hensynet til trygghet, alminnelig ro og orden
-redusere konfliktnivået mellom hundehold og allmennheten
-hindre at hund jager bufe på beite
-Verne om vilt og viltet sitt leveområde, spesielt yngling og perioder med ekstraordinære naturforhold.
§ 2.Virkeområde

Forskriften omfatter utvidede regler for båndtvang, og kommer i tillegg til ordinære bestemmelser om båndtvang. Forskriften gjelder for alle som bor eller oppholder seg i kommunen, fast eller midlertidig.

§ 3.Om båndtvang

Hunder skal holdes i bånd og under forsvarlig oppsyn:

-I utmark og innmark fra 1. april til 1. november. Unntak er de tilfellene som er nevnt i hundeloven § 9 (unntak fra sikringsregelen).
-I alle lysløyper og tråkkemaskinpreparerte skiløyper. Dersom hund er med skal hunden ikke være til hinder for andre som bruker skiløypene.
§ 4.Om ekstraordinær båndtvang

Under omstendigheter der ekstraordinær båndtvang blir innført er det ikke mulighet for unntak fra sikkerhetsregelen til formål som gjelder jakt, jakthundtrening og jaktprøver, jf. § 9 første ledd bokstav f i hundeloven.

§ 5.Om renhold

Eier eller den som har ansvaret for hund plikter å fjerne ekskrement som hunden etterlater seg i boligområder, langs offentlig veg, idrettsanlegg og friområde lagt til rette for allmennheten.

§ 6.Myndighet

Myndighet til å vedta hasteforskrift etter lovens § 6 annet ledd bokstav f for innføring av ekstraordinær båndtvang er delegert til rådmannen.

Myndighet til å vedta forskrift eller gjøre vedtak etter lovens § 9 første ledd bokstav e for fastsettelse av særskilte områder uten båndtvang er delegert til rådmannen.

§ 7.Straff

Straff er regulert i § 28 i hundelova.

§ 8.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft fra kunngjøringsdato i Norsk Lovtidend.