Forskrift til lov om hundehold, Mandal kommune, Vest-Agder

DatoFOR-2010-03-11-471
PublisertII 2010 hefte 2
Ikrafttredelse11.03.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forMandal kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6, LOV-2003-07-04-74-§11
Kunngjort31.03.2010   kl. 12.25
KorttittelForskrift til hundeloven, Mandal

Hjemmel: Fastsatt av Mandal bystyre 11. mars 2010 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 og § 11.

§ 1.Båndtvang

I Mandal kommune skal hunder utover den generelle båndtvangen i perioden 1. april-20. august, holdes i bånd hele året:

a)I Furulunden og Risøbank, jf. hundeloven § 6 bokstav d.
b)På øyer og holmer der husdyr har rett til å beite og faktisk beiter, jf. hundeloven § 6 bokstav e.
§ 2.Hundeluftings-/dressurområder

Rådmannen kan gi unntak fra båndtvangsbestemmelsene i inngjerdet hundeluftingsområder i kommunale friområder, jf. hundeloven § 9 bokstav e.

§ 3.Forsøpling

Hundeholder skal straks fjerne ekskrementene fra sin hund på fortau, gater, veier, plasser, lekeplasser, parker samt i friområder og andre offentlige steder hvor det er til sjenanse. Såkalte hundeposer skal ikke kastes i naturen, jf. hundeloven § 11.

§ 4.Straff

Hundeholder som forsettlig eller uaktsom overtrer båndtvangen gitt i denne forskrift, straffes med bøter og/eller fengsel i tråd med hundeloven § 28.

§ 5.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.