Forskrift om hundehold, Sandnes kommune, Rogaland

DatoFOR-2010-10-19-1486
PublisertII 2010 hefte 5
Ikrafttredelse03.01.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forSandnes kommune, Rogaland
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6, LOV-2003-07-04-74-§9, LOV-2003-07-04-74-§11
Kunngjort02.12.2010   kl. 15.25
KorttittelForskrift om hundehold, Sandnes

Hjemmel: Fastsatt av Sandnes bystyre 19. oktober 2010 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6, § 9 og § 11.

§ 1.Forsøpling mv.

Person med ansvar for hund, skal straks fjerne ekskrementer fra sin hund på fortau, gater, veier, plasser, rabatter, lekeplasser, parker og andre offentlige steder.

§ 2.Båndtvang mv.

På offentlig sted i følgende områder i Sandnes kommune er det båndtvang hele året:

Parkdraget langs Storåna fra sentrum til Ganddal, turområdet rundt Stokkalandsvatnet, Arboretet, Melsheia, Vagleskogen og Gisketjernet.

Kirkegårder, grav- og urnelunder, skoler, barnehager, lekeplasser og areal for idrett og sport.

Hund må ikke gå løs på torg eller annet offentlig sted hvor det handles matvarer.

Rådmannen har delegert myndighet til å utvide båndtvangen til å gjelde hele året.

§ 3.Unntak fra båndtvangsbestemmelsene

Det er unntak fra båndtvangsbestemmelsene hele året for hund som er godkjent som førerhund, servicehund for funksjonshemmede og tjenestehund. Rådmannen har delegert myndighet til å gi unntak fra båndtvangsbestemmelsene etter hundelovens § 9e. Dette gjelder også i forbindelse med hundeluftingsområder.