Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7, Kvinesdal kommune, Vest-Agder

DatoFOR-2011-12-15-1315
PublisertII 2011 hefte 5
Ikrafttredelse15.12.2011
Sist endret
EndrerFOR-2000-01-06-74
Gjelder forKvinesdal kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-2003-11-28-98-§7, FOR-2003-11-28-1401, FOR-2003-12-08-1479-§6
Kunngjort22.12.2011   kl. 15.00
KorttittelForskrift om nedsatt konsesjonsgrense, Kvinesdal

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Statens landbruksforvaltning 15. desember 2011 med hjemmel i lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon for erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. § 7 første ledd, jf. delegeringsvedtak 28. november 2003 nr. 1401, jf. forskrift 8. desember 2003 nr. 1479 § 6.

I

Konsesjonsfriheten etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 4 settes ut av kraft for Kvinesdal kommune for eiendommene nevnt i punkt II for:

-Bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig.

II

Forskriften gjelder følgende eiendommer: 

Gnr. 8

Bnr. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 48, 49, 50, 51, 52. 

Gnr. 10

Bnr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 21, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 40, 42, 45, 46, 47, 52, 53, 54, 57, 59, 60, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 76, 77, 80, 81, 83, 85, 86, 95, 97, 100, 101, 103, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 116, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 130, 132, 135, 137, 142, 147, 148, 149, 151, 152, 154, 155, 158, 193, 195, 196, 203, 204, 208, 213, 214. 

Gnr. 11

Bnr. 1, 12, 14, 19, 30, 37, 43, 47, 55, 58, 59, 60, 61, 67, 71, 77, 82, 86, 90, 91, 93, 97, 100, 101, 122, 123, 124, 130, 133, 134, 136, 137, 139, 141, 144, 151, 152, 153, 155, 156, 158, 160, 161, 168, 169, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 186, 195, 199, 202, 203, 205, 207, 208, 211, 216, 217, 224, 226. 

Gnr. 12

Bnr. 1, 8, 11, 13, 24, 25, 35. 

Gnr. 13

Bnr. 35,43,45, 46, 50, 51, 52,53, 55, 59, 60, 61, 62 

Gnr. 14

Bnr. 2, 3, 4, 14, 16, 17, 19, 20, 27, 30, 33, 53, 55, 75, 77, 78, 80, 83, 85, 95, 99, 101, 105, 106, 109, 120, 129, 135, 141.

III

Denne forskrifta trer i kraft straks. Fra samme dato oppheves forskrift 6. januar 2000 nr. 74 om konsesjonsplikt for bebygd eiendom, Kvinesdal kommune, Vest-Agder.