Forskrift om båndtvang Travbanen–Teinefossbrua, Birkenes kommune, Aust-Agder

DatoFOR-2012-09-17-884
PublisertII 2012 hefte 3
Ikrafttredelse17.09.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forBirkenes kommune, Aust-Agder
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6
Kunngjort20.09.2012   kl. 14.40
KorttittelForskrift om båndtvang, Birkenes

Hjemmel: Fastsatt av Rådmannen i Birkenes kommune 17. september 2012 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 bokstav c. 

Etter delegert myndighet innfører Birkenes kommune permanent båndtvang fra Travbanen og frem til Teinefossbrua på stien langs Flakksvann/Tovdalselva og i lysløypa.

Forskriften trer i kraft straks.