Forskrift om sikring av hund ved båndtvang m.m., Ringsaker kommune, Hedmark

DatoFOR-2012-12-12-1309
PublisertII 2012 hefte 5
Ikrafttredelse12.12.2012
Sist endret
EndrerFOR-2007-01-31-158
Gjelder forRingsaker kommune, Hedmark
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6, LOV-2003-07-04-74-§11
Kunngjort20.12.2012   kl. 15.50
KorttittelForskrift om sikring av hund ved båndtvang, Ringsaker

Hjemmel: Fastsatt av Ringsaker kommunestyre 12. januar 2012 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 og § 11.

§ 1.Utvidet båndtvang

I områder av kommunen hvor husdyr har rett til å beite og faktisk beiter, og i områder der vilt som ønskes beskyttet har sitt leveområde, skal hunder holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet fra 1. april til og med 31. oktober.

Hunder skal videre holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet hele året

1.i og i tilknytning til boligområder og handleområder,
2.i parker, på kirkegårder, grav- og urnelunder, på og ved skoler, barnehager og anlegg for lek og idrett, sport eller rekreasjon,
3.i og ved Birkebeinerløypa fra Lillehammers grense til Hamars grense samt i og ved Trollløypa fra Lillehammers grense til Birkebeinerløypa, fra 1. februar til 2. påskedag.
§ 2.Unntak fra båndtvangreglene

Båndtvangsbestemmelsene gjelder ikke for

a)dressert bufehund når den brukes til å vokte storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo.
b)Hund i aktiv politi-, toll-, militær- eller redningstjeneste eller hund under trening og prøving for slik tjeneste.
c)Hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret, skadet eller sykt vilt.
d)Hund når den brukes for jakt, jakthundtrening og jaktprøver mellom 20. august og 1. april.
e)Førerhunder.
§ 3.Forsøpling

I områder som nevnt i § 1 andre ledd punkt 1, 2 og 3 skal den som eier eller har omsorg eller hånd om en hund sørge for at hundeavføring blir fjernet. Tilsvarende gjelder på områder for offentlig badeplasser.

§ 4.Straff

Brudd på denne forskrift er straffbart, og kan straffes etter bestemmelsene i hundelovens § 28.

§ 5.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks, og samtidig oppheves forskrift 31. januar 2007 nr. 158 om sikring av hund ved båndtvang m.m., Ringsaker kommune, Hedmark.