Forskrift om hundehold, Vestvågøy kommune, Nordland

DatoFOR-2013-03-05-300
PublisertII 2013 hefte 2
Ikrafttredelse21.08.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forVestvågøy, Nordland
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6, LOV-2003-07-04-74-§9
Kunngjort26.03.2013   kl. 13.40
KorttittelForskrift om hundehold, Vestvågøy

Hjemmel: Fastsatt av Vestvågøy kommune 5. mars 2013 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 og § 9.

§ 1.Ordinær båndtvang

Hundeholder skal holde hunden i bånd eller forsvarlig innestengt eller innegjerdet i tiden fra 1. april til 20. august. Denne bestemmelsen gjelder for alle områder i kommunen.

§ 2.Utvidet båndtvang

Hundeholder skal holde hunden i bånd eller forsvarlig innestengt eller innegjerdet i de områdene der storfe, sau, geit eller hest har rett til å beite og faktisk beiter i tiden fra 21. august til 15. oktober.

Unntak fra bestemmelsen her følger av § 9 i hundeloven.

§ 3.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 21. august 2013.