Forskrift om hundehold, Lurøy kommune, Nordland

DatoFOR-2013-09-25-1266
PublisertII 2013 hefte 5
Ikrafttredelse20.08.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forLurøy kommune, Nordland
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6, LOV-2003-07-04-74-§9, LOV-2003-07-04-74-§11, LOV-2003-07-04-74-§21
Kunngjort31.10.2013   kl. 14.50
KorttittelForskrift om hundehold, Lurøy

Hjemmel: Fastsatt av Lurøy kommunestyre 25. september 2013 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6, § 9, § 11 og § 21.

§ 1.Formål

Lurøy kommune ønsker gjennom denne forskrift å:

-Fremme et positivt og ansvarlig hundehold som ivaretar hensyn til sikkerhet, trygghet og alminnelig ro og orden.
-Redusere konfliktnivået mellom hundeholdere og allmennheten.
-Forhindre at kommunens innbyggere og besøkende, spesielt barn, blir skremt av hunder.
-Forhindre at løse hunder jager bufe på beite.
-Beskytte viltet under ekstraordinære forhold.
§ 2.Om båndtvang

Hunder i Lurøy kommune skal holdes i bånd, eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet hele året:

a.i tilknytning til boligområder og handleområder
b.i parker, på kirkegårder, på og ved skoler, barnehager, anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon
c.på følgende bestemte/angitte turstier, turveier, merkede skiløyper, rasteplasser:
-Lysløypa i Aldersund (inkluderer turvegen til skytterbanen og stien opp til Aastuva)
-Turstiene til Svartvatnet og fiskeplassene v/Svartvatnet.
-Turstien «Selnesrunden» på Selnes.
-Turstien «Silarunden» i Sila.
-Langs det offentlige veinettet på Lovund.
d.på følgende øyer og holmer der gammelnorsk sau lovlig beiter:
-Sørnesøy.
-Øyer og holmer i Onøy/Lurøy krets der utegangersau lovlig beiter.
-Øyer og holmer i Sleneset krets der utegangersau lovlig beiter.
-Øyer og holmer i Lovund krets der utegangersau lovlig beiter.
e.i perioden fra 20. august til og med 20. oktober innføres det båndtvang i de områder av kommunen hvor husdyr beiter.

Bestemmelsen gjelder ikke for:

-Hund når den brukes i reindrift.
-Dressert bufehund når den brukes til å vokte/gjete bufe.
-Tjenestehund i aktiv tjeneste eller under trening.
-Jakthunder som under lovlig jakt og/eller lovlig trening godtgjøres å være ledsaget på en forsvarlig måte av eier eller besitter.
§ 3.Om områder der hunder ikke har adgang

Hunder har ikke adgang til barnehager og skoleplasser. Gjelder ikke førerhunder og hund i aktiv politi- og redningstjeneste.

§ 4.Straff

Brudd på denne forskrift er straffbart og kan straffes i tråd med straffebestemmelsene i hundelovens § 28.

§ 5.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 20. august 2013.