Forskrift om hundehold, Tromsø kommune, Troms

DatoFOR-2014-08-27-1130
PublisertII 2014 hefte 4
Ikrafttredelse04.09.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forTromsø kommune, Troms
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6, LOV-2003-07-04-74-§11
Kunngjort04.09.2014   kl. 15.00
KorttittelForskrift om hundehold, Tromsø

Hjemmel: Fastsatt av Tromsø kommunestyre 27. august 2014 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 og § 11.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskrift er å fremme et godt og forsvarlig hundehold som ivaretar hensynet til sikkerhet, trygghet og alminnelig ro og orden.

§ 2.Sikring av hund med båndtvang
1)I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal hunder holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt. Dette gjelder i hele kommunen.
2)I tillegg skal hunder holdes i bånd hele året;
a.I boligstrøk, sentrum og handelssentra i hele kommunen.
b.På og ved skolegårder, barnehager, kirkegårder, grav- og urnelunder og anlegg for lek, idrett og sport herunder lysløyper.
c.På følgende områder som er allment benyttet som tur- og rekreasjonsområder:
i.Telegrafbukta og Sydspissen friområder avgrenset av sjøen og Strandvegen/Kvaløyvegen, herunder Folkeparken.
ii.Charlottenlund friområde avgrenset av skiløypene og veiene rundt.
iii.Prestvannet avgrenset av veiene rundt.
iv.Solmyra/Myrbakken friluftsområde på Nord-Tromsøya.

Det utformes kart basert på disse områdene og avgrensningene.

§ 3.Unntak fra sikringsreglene

Båndtvang gjelder ikke for særskilt fastsatte formål i samsvar med lov om hundehold § 9.

§ 4.Ro og orden

Hundeholder plikter straks å fjerne ekskrementer som hund etterlater seg i tettbygd strøk og friområder i tilknytning til tettbygd strøk, herunder opparbeidede turløyper og skiløyper.

§ 5.Straffebestemmelser

Brudd på denne forskrift kan medføre straff etter lov om hundehold § 28.

§ 6.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft umiddelbart etter kunngjøring.