Forskrift om utvida bandtvang, Eid kommune, Sogn og Fjordane

DatoFOR-2015-01-29-95
PublisertII 2015 hefte 1
Ikrafttredelse01.04.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forEid kommune, Sogn og Fjordane
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6
Kunngjort12.02.2015   kl. 15.10
KorttittelForskrift om utvida bandtvang, Eid

Heimel: Fastsett av Eid kommunestyre 29. januar 2015 med heimel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 andre ledd, jf. § 9 og § 11.

§ 1.Bandtvang

Det er generell bandtvang i Noreg frå 1. april til 20. august. Eid kommune utvidar bandtvangen til å gjelde frå 1. april til 20. oktober.