Forskrift om hundehold, Narvik kommune, Nordland

DatoFOR-2016-03-03-227
PublisertII 2016 hefte 1
Ikrafttredelse10.03.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNarvik kommune, Nordland
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6, LOV-2003-07-04-74-§11
Kunngjort10.03.2016   kl. 14.15
KorttittelForskrift om hundehold, Narvik

Hjemmel: Fastsatt av Narvik bystyre 3. mars 2016 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 og § 11.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskrift er å fremme et godt og forsvarlig hundehold som ivaretar hensynet til sikkerhet, trygghet og alminnelig ro og orden, og holder konfliktnivået mellom hundeholdere og allmennheten på et minimum.

§ 2.Sikring av hund med båndtvang
1.I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal hunder holdes i bånd eller være forsvarlig inngjerdet eller innestengt. Dette gjelder i hele kommunen.
2.I tillegg skal hunder holdes i bånd hele året:
a.i boligstrøk, sentrum og handelssentra i hele kommunen;
b.på og ved skolegårder, barnehager, kirkegårder, grav- og urnelunder og anlegg for lek, idrett og sport.
3.I tillegg skal hunder holdes i bånd fra tidspunktet for første snøfall og frem til skiløyper ikke lenger kan benyttes, i og ved følgende lysløyper og preparerte skiløyper:
a.Kobberstadløypa, i hele dens lengde.
b.Lysløypa på og ved Jaklamyra, i hele dens lengde.
c.Skiløype og lysløype i Ankenesfjellet, fra alpinanlegget og opp på fjellet så langt preparert.
d.Lysløype i Håkvik og Håkvikdalen, fra idrettsbanen i Håkvik i hele dens lengde.
e.Lysløypa i Beisfjord, i hele dens lengde.
f.Lysløypa i Bjerkvik, i hele dens lengde.
§ 3.Unntak fra sikringsreglene

Båndtvang gjelder ikke for særskilt fastsatte formål i samsvar med lov om hundehold § 9.

§ 4.Ro og orden

Hundeholder plikter straks å fjerne ekskrementer som hund etterlater seg i områder som nevnt i § 2 nr. 2 og i opparbeidede turløyper og skiløyper.

§ 5.Straffebestemmelser

Brudd på denne forskrift kan medføre straff etter lov om hundehold § 28.

§ 6.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft umiddelbart etter kunngjøring.