OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON
Norsk Lovtidend logo

Forskrift om endring i forskrift angående bruk av statsflagget og handelsflagget.

DatoFOR-2004-12-03-1542
DepartementUtenriksdepartementet
PublisertI 2004 hefte 14 s 2214
Ikrafttredelse01.01.2005
EndrerFOR-1927-10-21-9733, FOR-1928-03-24, FOR-1935-04-26, FOR-1936-10-23, FOR-1937-12-03, FOR-1962-04-27-1, FOR-1968-11-08-1, FOR-1971-10-22-7, FOR-1973-08-10, FOR-2001-12-07-1358, FOR-2003-12-05-1430
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1898-12-10-1
Kunngjort07.12.2004
Journalnr2004-1336
KorttittelEndr. i flaggforskriften

Fastsatt ved kgl.res. 3. desember 2004 med hjemmel i lov 10. desember 1898 nr. 1 om Norges Flag. Fremmet av Utenriksdepartementet.

I

I forskrift 21. oktober 1927 nr. 9733 angående bruk av statsflagget og handelsflagget gjøres følgende endring: 

§ 4 skal lyde:

§ 4. Det skal flagges ved statlige virksomheter på de offisielle flaggdager. Flagging skal skje ved bruk av statsflagget.

De offisielle flaggdager er: 

1. januar1. nyttårsdag
21. januarH.K.H. Prinsesse Ingrid Alexandras fødselsdag
6. februarSamefolkets dag
21. februarH.M. Kong Harald Vs fødselsdag
1. maiOffentlig høytidsdag
8. maiFrigjøringsdagen 1945
17. maiGrunnlovsdagen
7. juniUnionsoppløsningen 1905
4. juliH.M. Dronning Sonjas fødselsdag
20. juliH.K.H. Kronprins Haakon Magnus' fødselsdag
29. juliOlsokdagen
19. augustH.K.H. Kronprinsesse Mette-Marits fødselsdag
25. desember1. juledag
Bevegelig1. påskedag
Bevegelig1. pinsedag
BevegeligDagen for Stortingsvalg

Dessuten kan der også flagges med statsflagg ved andre høytidelige og festlige anledninger innen nasjonen eller kongehuset og ved offisielle besøk av medlemmer av kongehuset og av utenlandske statsoverhoder og fyrstelige personer, samt når det av hensyn til vedkommende statsinstitusjon utøvende virksomhet anses særlig viktig eller ønskelig.

Derimot må statsflagget ikke heises ved høytideligheter av helt privat karakter uten i forbindelse med vedkommende statsinstitusjons utøvende virksomhet.

II

Endringen i § 4 gjelder fra 1. januar 2005. Fra samme tidspunkt oppheves forskrifter om offisielle flaggdager gitt i kongelig resolusjon 24. mars 1928, 26. april 1935, 23. oktober 1936, 3. desember 1937, 27. april 1962 nr. 1, 8. november 1968 nr. 1, 22. oktober 1971 nr. 7, 10. august 1973, 7. desember 2001 nr. 1358 og 5. desember 2003 nr. 1430.