OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON
Norsk Lovtidend logo

Kunngjøring av Stortingets vedtak 1. juni 2015 om endringer i Grunnloven

DatoFOR-2015-06-12-623
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 5 s 837
Ikrafttredelse01.06.2015
EndrerLOV-1814-05-17
Gjelder forNorge
Hjemmel
Kunngjort12.06.2015   kl. 15.30
Journalnr2015-0501
KorttittelKunngjøring av endringer i Grunnloven

Kunngjøring ved kgl.res. 12. juni 2015. Fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet. Jf. Dok.12:30 (2011-2012), Innst.263 S (2014-2015) og Stortingets behandling 1. juni 2015. 

§ 89 skal lyde: 

§ 89

I saker som reises for domstolene, har domstolene rett og plikt til å prøve om lover og andre beslutninger truffet av statens myndigheter strider mot Grunnloven. 

§ 89

I saker som blir reiste for domstolane, har domstolane rett og plikt til å prøve om lover og andre avgjerder tekne av dei statlege styresmaktene strir mot Grunnlova.