OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON
Norsk Lovtidend logo

Kunngjøring av Stortingets vedtak 24. mai 2016 om ny § 33 i Grunnloven

DatoFOR-2016-06-10-615
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 8 s 1323.
Ikrafttredelse24.05.2016
EndrerLOV-1814-05-17
Gjelder forNorge
Hjemmel
Kunngjort10.06.2016   kl. 14.50
Journalnr2016-0528
KorttittelKunngjøring av endringer i Grunnloven

Hjemmel: Kunngjøring ved kgl.res. 10. juni 2016. Fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet. Jf. Dokument 12:29 (2011-2012), Innst.272 S (2015-2016) og Stortingets behandling 24. mai 2016. 

Grunnloven § 33 skal lyde: 

§ 33

Norges Bank er landets sentralbank.

Noregs Bank er sentralbanken i landet.