OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON
Norsk Lovtidend logo

Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova og forskrift til friskolelova

DatoFOR-2016-11-04-1284
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 14 s 2295
Ikrafttredelse04.11.2016
EndrerFOR-2006-06-23-724, FOR-2006-07-14-932
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1998-07-17-61-§3-4, LOV-2003-07-04-84-§2-3
Kunngjort04.11.2016   kl. 13.35
Rettet07.11.2016 (forskriftstittel)
Journalnr2016-1059
KorttittelEndr. i forskrift til opplæringslova og til friskolelova

Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. november 2016 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 og lov 4. juli 2003 nr. 84 om frittståande skolar (friskolelova) § 2-3.

I

I forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova gjøres følgende endring: 

Overskriften til § 6-23 skal lyde slik:

§ 6-23. Søkjarar som har rett til særskild språkopplæring etter opplæringslova § 2-8, og som manglar vurdering med karakter i meir enn halvparten av faga

II

I forskrift 14. juli 2006 nr. 932 til friskolelova gjøres følgende endring: 

Kapitteloverskriften til kapittel 1 skal lyde slik:

Kapittel 1. Verkeområdet

III

Endringene i pkt. I og II trer i kraft straks.