OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON
Norsk Lovtidend logo

Forskrift om renter ved forsinket betaling og kompensasjon for inndrivelseskostnader

DatoFOR-2016-12-15-1583
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2016 hefte 17 s 2748
Ikrafttredelse01.01.2017
EndrerFOR-2016-06-23-784
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1976-12-17-100-§3, LOV-1976-12-17-100-§3a, FOR-2003-12-12-1509, FOR-2013-02-15-174
Kunngjort16.12.2016   kl. 15.45
Journalnr2016-1296
KorttittelForskrift om renter ved forsinket betaling

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 15. desember 2016 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven) § 3 første ledd, jf. delegeringsvedtak 12. desember 2003 nr. 1509, og § 3a annet ledd, jf. delegeringsvedtak 15. februar 2013 nr. 174.

§ 1.Forsinkelsesrenten

Med hjemmel i lov om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd fastsettes forsinkelsesrenten til 8,50 prosent p.a.

§ 2.Standardkompensasjon

Kompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner etter forsinkelsesrenteloven § 3a første ledd fastsettes til 360 kroner.

§ 3.Ikrafttredelse mv.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2017. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 23. juni 2016 nr. 784 om renter ved forsinket betaling og kompensasjon for inndrivelseskostnader.