OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON
Norsk Lovtidend logo

Stortingsvedtak om CO₂ -avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen for budsjettåret 2017

DatoFOR-2016-12-17-1668
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2016 hefte 17 s 2854
IkrafttredelseInntektsåret 2017
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§75, LOV-1990-12-21-72
Kunngjort21.12.2016   kl. 16.50
Journalnr2016-1379
KorttittelVedtak om CO₂ -avgift, 2017

Hjemmel: Kunngjøring fra Finansdepartementet av stortingsvedtak 17. desember 2016 med hjemmel i Kongeriket Norges Grunnlov 17. mai 1814 § 75 bokstav a og lov 21. desember 1990 nr. 72 om avgift på utslipp av CO₂ i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen. 

Fra 1. januar 2017 skal det i henhold til lov 21. desember 1990 nr. 72 om avgift på utslipp av CO₂ i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen betales CO₂ -avgift til statskassen etter følgende satser:

a.for naturgass som slippes ut til luft kr 7,16 per standardkubikkmeter
b.for CO₂ som utskilles fra petroleum og slippes ut til luft kr 1,04 per standardkubikkmeter
c.for annen gass kr 1,04 per standardkubikkmeter
d.for olje eller kondensat kr 1,04 per liter.