OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON
Norsk Lovtidend logo

Stortingsvedtak om merverdiavgift for budsjettåret 2017 (kap. 5521 post 70)

DatoFOR-2016-12-17-1671
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2016 hefte 17 s 2859
IkrafttredelseInntektsåret 2017
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§75, LOV-2009-06-19-58
Kunngjort21.12.2016   kl. 16.50
Journalnr2016-1382
KorttittelVedtak om merverdiavgift, 2017

Hjemmel: Kunngjøring fra Finansdepartementet av stortingsvedtak 17. desember 2016 med hjemmel i Kongeriket Norges Grunnlov 17. mai 1814 § 75 bokstav a og lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven).

§ 1.Saklig virkeområde og forholdet til merverdiavgiftsloven

Fra 1. januar 2017 svares merverdiavgift etter satsene i dette vedtaket og i samsvar med lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven).

§ 2.Alminnelig sats

Merverdiavgift svares med 25 pst. av avgiftspliktig omsetning, uttak og innførsel når ikke redusert sats skal anvendes etter bestemmelsene nedenfor.

§ 3.Redusert sats med 15 pst.

Merverdiavgift svares med 15 pst. av omsetning, uttak og innførsel av næringsmidler som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-2.

§ 4.Redusert sats med 10 pst.

Merverdiavgift svares med 10 pst. av omsetning og uttak av tjenester som gjelder:

a)persontransport mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-3,
b)transport av kjøretøy på fartøy som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-4,
c)utleie av rom i hotellvirksomhet mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-5,
d)rett til å overvære kinoforestillinger som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-6,
e)kringkastingstjenester som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-7,
f)adgang til utstillinger i museer mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-9,
g)adgang til fornøyelsesparker mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-10,
h)rett til å overvære idrettsarrangementer mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-11.
§ 5.Redusert sats med 11,11 pst.

Merverdiavgift svares med 11,11 pst. av omsetning mv. av viltlevende marine ressurser som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-8.