OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON
Norsk Lovtidend logo

Forskrift om gebyr for eksamen som pilot eller fartøysjef på luftfartøy uten fører om bord

DatoFOR-2016-12-21-1854
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 19 s 3131
Ikrafttredelse01.01.2107
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§3-1, LOV-1993-06-11-101-§13-8
Kunngjort30.12.2016   kl. 15.15
Journalnr2016-1537
KorttittelForskrift om gebyr for eksamen som pilot eller fartøysjef på luftfartøy uten fører om bord

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 21. desember 2016 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 3-1 og § 13-8.

§ 1.Gebyr for eksamen som pilot eller fartøysjef på luftfartøy uten fører om bord

For eksamen som pilot eller fartøysjef på luftfartøy uten fører om bord, betales gebyr kr 1 010. Gebyret skal betales før avlegging av eksamen.

§ 2.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2107.