OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON
Norsk Lovtidend logo

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62° N i 2017

DatoFOR-2017-02-15-188
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
Publisert
Ikrafttredelse15.02.2017
EndrerFOR-2016-12-21-1826
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§11, LOV-2008-06-06-37-§12, LOV-2008-06-06-37-§14, LOV-2008-06-06-37-§16, LOV-2008-06-06-37-§27, LOV-2008-06-06-37-§36, LOV-2008-06-06-37-§37, LOV-2008-06-06-37-§39, LOV-2008-06-06-37-§59, LOV-1999-03-26-15-§12, LOV-1999-03-26-15-§20, LOV-1999-03-26-15-§21, FOR-2016-12-21-1826-§35
Kunngjort17.02.2017   kl. 14.00
Journalnr2017-0161
KorttittelEndr. i forskrift om regulering av torskefisket m.m., 62° N, 2017

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 15. februar 2017 med hjemmel i forskrift 21. desember 2016 nr. 1826 om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62° N i 2017 § 35.

I

I forskrift 21. desember 2016 nr. 1826 om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62° N i 2017 gjøres følgende endringer: 

§ 7 første ledd (endret) skal lyde:

Fartøy med torsketråltillatelse og med kvotefaktor 1,00 kan fiske og lande en fartøykvote på 1 480 tonn torsk og en fartøykvote på 564 tonn hyse. 

§ 8 første ledd (endret) skal lyde:

Fartøy med torsketråltillatelse kan fiske og lande følgende fartøykvoter av sei:

TrålgruppeFaktorFartøykvote
Småtrålere0,58225
Ferskfisk-/rundfrystrålere1,00388
Fabrikktrålere1,32512
 

§ 9 første ledd (endret) skal lyde:

Fartøy med seitråltillatelse kan fiske og lande følgende fartøykvoter av sei:

KvotefaktorFartøykvote
0,35256
0,75548
0,85621
1,00730
 

§ 12 første ledd (endret) skal lyde:

Fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe kan fiske og lande følgende kvanta sei med not:

HjemmelslengdeFaktorGarantert kvoteMaksimalkvote
Under 151,0079118
15–20,991,50119177
21–22,992,03160240
23–25,992,43192287
26 meter og over2,82223333
Seinottillatelse5,64446666
 

§ 14 (endret) skal lyde:

§ 14. Kvoter

Konvensjonelle havfiskefartøy som har kvotefaktor 1,0, kan fiske og lande en fartøykvote på 374 tonn torsk.

Konvensjonelle havfiskefartøy som har kvotefaktor 1,0, kan fiske og lande en fartøykvote på 150 tonn hyse.

Konvensjonelle havfiskefartøy med adgang til å delta i fisket etter sei med garn, og som har kvotefaktor 1,0, kan fiske og lande en maksimalkvote på 420 tonn sei. 

§ 17 første og annet ledd (endret) skal lyde:

Kvoteenhet etter hjemmelslengde og største lengde er som følger:

Hjemmels-
lengde
Største lengdeKvoteenhet
(garantert kvote)
Under 11 mUnder 11 m25,7872
Under 11 m11–12,9 m23,1266
Under 11 m13–14,9 m21,7963
Under 11 mOver 15 m20,4660
11–14,9 m21,0756
15–20,9 m21,5958
21–27,9 m19,6712

Fartøy med adgang til å delta kan fiske følgende kvanta torsk (tonn):

Hjemmels-
lengde
Kvote-
faktor
Fartøykvote største lengde under 11 mFartøykvote største lengde 11–12,9 mFartøykvote største lengde 13–14,9 mFartøykvoter største lengde over 15 m
under 7 meter1,227431,728,426,825,1
7–7,91,450637,433,531,629,7
8–8,91,724444,539,937,635,3
9–9,92,109954,448,846,043,2
10–10,92,282358,952,849,746,7
 
Hjemmels-
lengde
KvotefaktorFartøykvote
11–11,93,150166,4
12–12,93,736978,8
13–13,94,529695,5
14–14,95,1575108,7
15–15,96,3041136,1
16–16,97,0175151,5
17–17,97,7417167,2
18–18,98,5510184,7
19–19,99,2751200,3
20–20,99,9140214,1
21–21,99,6909190,6
22–22,910,1151199,0
23–23,910,5175206,9
24–24,910,9199214,8
25–25,911,2462221,2
26–26,911,6704229,6
27–27,911,9858235,8
 

§ 19 første og annet ledd (endret) skal lyde:

Kvoteenhet etter hjemmelslengde og største lengde er som følger:

Hjemmels-
lengde
Største lengdeKvoteenhet (garantert kvote)Kvoteenhet (maksimalkvote)
Under 11 mUnder 11 m6,5752138,0784
Over 11 m72,3268
11–14,9 mUnder 11 m6,623472,8569
Over 11 m39,7401
15–20,9 mUnder 11 m6,376344,6338
Over 11 m25,5050
21–27,9 mUnder 11 m4,970821,4108
Over 11 m12,4896

Fartøy med adgang til å delta kan fiske følgende kvanta hyse (tonn):

Hjemmels-
lengde
KvotefaktorMaksimalkvote største lengde under 11 mMaksimalkvote største lengde over 11 mHerav garantert kvote
Under 7 meter1,2810176,992,78,4
7–7,91,4983206,9108,49,9
8–8,91,7842246,4129,011,7
9–9,92,2074304,8159,714,5
10–10,92,3560325,3170,415,5
11–11,93,0622223,1121,720,3
12–12,93,6317264,6144,324,1
13–13,94,4053321,0175,129,2
14–14,95,0178365,6199,433,2
15–20,98,8415394,6225,556,4
21–27,98,5049182,1106,242,3
 

§ 20 første og annet ledd (endret) skal lyde:

Kvoteenhet etter hjemmelslengde og største lengde er som følger:

Hjemmels-
lengde
Største lengdeKvoteenhet (garantert kvote)Kvoteenhet (maksimalkvote)
Under 11 mUnder 11 m4,4693138,5478
11–14,9 m71,5086
Over 15 m37,9889
11–14,9 mUnder 15 m4,368521,8426
Over 15 m13,1055
15–20,9 mUnder 21 m3,766618,8329
Over 21 m11,2997
21–27,9 m3,52219,8521

Fartøy med adgang til å delta kan fiske følgende kvanta sei (tonn):

Hjemmels-
lengde
Kvote-
faktor
Maksimalkvote største lengde under 11 mMaksimalkvote største lengde 11–14,9 mMaksimalkvote største lengde over 15 mHerav garantert kvote
under 7 meter1,2893178,692,249,05,8
7–7,91,5080208,9107,857,36,7
8–8,91,7958248,8128,468,28,0
9–9,92,2217307,8158,984,49,9
10–10,92,3714328,6169,690,110,6
 
Hjemmels-
lengde
Kvote
faktor
Maksimalkvote største lengde lik eller under hjemmelslengdeMaksimalkvote største lengde over hjemmelslengdeHerav garantert kvote
11–11,93,066967,040,213,4
12–12,93,643379,647,715,9
13–13,94,404696,257,719,2
14–14,95,0136109,565,721,9
15–15,96,3316119,271,523,8
16–16,97,0600133,079,826,6
17–17,97,7884146,788,029,3
18–18,98,5952161,997,132,4
19–19,99,3124175,4105,235,1
20–20,99,9624187,6112,637,5
21–21,99,224490,932,5
22–22,99,613394,733,9
23–23,910,002198,535,2
24–24,910,3910102,436,6
25–25,910,6934105,437,7
26–26,911,0823109,239,0
27–27,911,3955112,340,1

II

Forskriften trer i kraft straks.