OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON
Norsk Lovtidend logo

Forskrift om endring i forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil

DatoFOR-2017-02-15-189
DepartementSamferdselsdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse15.02.2017
EndrerFOR-2012-07-05-817
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§13, LOV-1965-06-18-4-§14, LOV-1965-06-18-4-§15, LOV-1965-06-18-4-§16, FOR-1980-11-24-1
Kunngjort17.02.2017   kl. 14.00
Journalnr2017-0164
KorttittelEndr. i bilforskriften

Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 15. februar 2017 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 13, § 14, § 15 og § 16, jf. delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1.

I

I forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil (bilforskriften) gjøres følgende endring: 

§ 18 skal lyde:

I tillegg til lysutstyr som framgår av vedlegg IV kan ekstra lys- og refleksutstyr som omtalt i kjøretøyforskriften § 28-1 nr. 4 påmonteres bil og tilhenger og benyttes i samsvar med formålet under bruken. Annet lysutstyr tillates ikke.

For utrykningskjøretøy tillates fjernlys med blinkende funksjon i henhold til kjøretøyforskriften § 28-5 nr. 16.

For sirene for utrykningsbil gjelder kjøretøyforskriften § 29-1.

For taklykt for drosje gjelder kjøretøyforskriften § 28-4 nr. 12.

Dersom ekstra utstyr er påmontert på godkjenningstidspunktet jf. kapittel 2, skal overensstemmelse med kravene til slikt utstyr dokumenteres som del av godkjenningen.

II

Endringen trer i kraft straks.