OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON
Norsk Lovtidend logo

Forskrift om endring i forskrift om prisutjevningsordningen for melk

DatoFOR-2017-02-17-191
DepartementLandbruks- og matdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse17.02.2017
EndrerFOR-2007-06-29-832
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1936-07-10-6-§6, LOV-1936-07-10-6-§7, LOV-1936-07-10-6-§8, LOV-1936-07-10-6-§11, LOV-1936-07-10-6-§13
Kunngjort17.02.2017   kl. 14.00
Journalnr2017-0165
KorttittelEndr. i forskrift om prisutjevningsordningen for melk

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 17. februar 2017 med hjemmel i lov 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 6, § 7, § 8, § 11 andre og tredje ledd og § 13.

I

I forskrift 29. juni 2007 nr. 832 om prisutjevningsordningen for melk gjøres følgende endring: 

§ 10 annet ledd oppheves. Nåværende tredje ledd blir nytt andre ledd. Nåværende fjerde ledd blir nytt tredje ledd. Nåværende femte ledd blir nytt fjerde ledd.

II

Endringen trer i kraft straks.