OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON
Norsk Lovtidend logo

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter bunnfisk i Grønlands økonomiske sone i 2017

DatoFOR-2017-03-17-335
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
Publisert
Ikrafttredelse17.03.2017
EndrerFOR-2016-12-20-1774
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§11, LOV-2008-06-06-37-§12, LOV-2008-06-06-37-§16, LOV-2008-06-06-37-§36, LOV-1999-03-26-15-§20, LOV-1999-03-26-15-§21, FOR-2000-02-11-99, FOR-2001-10-16-4686
Kunngjort20.03.2017   kl. 14.50
Journalnr2017-0269
KorttittelEndr. i forskrift om regulering av bunnfisket i Grønlands økonomiske sone, 2017

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 17. mars 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av levande marine ressursar (havressurslova) § 11, § 12, § 16 og § 36 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 20 og § 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99 og delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686.

I

I forskrift 20. desember 2016 nr. 1774 om regulering av fisket etter bunnfisk i Grønlands økonomiske sone i 2017 gjøres følgende endring: 

§ 6 annet ledd oppheves.

II

Forskriften trer ikraft straks.