OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON
Norsk Lovtidend logo

Ikraftsetting av lov 17. mars 2017 nr. 9 om endringer i ekomloven

DatoFOR-2017-03-17-337
DepartementSamferdselsdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse20.03.2017
EndrerLOV-2003-07-04-83, LOV-1963-06-21-23
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2017-03-17-9
Kunngjort20.03.2017   kl. 14.50
Journalnr2017-0271
KorttittelIkrafts. av lov 17. mars 2017 nr. 9 om endringer i ekomloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 17. mars 2017 med hjemmel i lov 17. mars 2017 nr. 9 om endringer i ekomloven del III. Fremmet av Samferdselsdepartementet. 

Loven trer i kraft 20. mars 2017.