OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON
Norsk Lovtidend logo

Funksjonsfordeling innen myndigheten etter ekomloven

DatoFOR-2017-03-17-338
DepartementSamferdselsdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse20.03.2017
EndrerFOR-2013-06-14-619
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-07-04-83-§1-4
Kunngjort20.03.2017   kl. 14.50
Journalnr2017-0272
KorttittelFunksjonsfordeling innen myndigheten etter ekomloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 17. mars 2017 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) § 1-4. Fremmet av Samferdselsdepartementet.

I

1.Samferdselsdepartementet skal være utøvende myndighet etter følgende bestemmelser i ekomloven: § 2-1, § 2-4 sjuende ledd, § 2-5 niende ledd, § 2-9 sjette ledd, § 2-10 femte ledd annet punktum, § 2-11 sjette ledd, § 2-12, § 2-16, § 3-1 annet ledd, § 3-3 tredje ledd, § 3-4 fjerde ledd, § 4-1 femte ledd første punktum, § 4-2 fjerde ledd, § 4-3 tredje ledd, § 4-4 niende ledd, § 4-5 tredje ledd, § 4-6 femte ledd, § 4-7 fjerde ledd, § 4-8 sjuende ledd, § 4-9 fjerde ledd, § 4-9a fjerde ledd, § 5-1, § 5-2 annet og tredje ledd, § 5-3 første og tredje ledd, § 5-4, § 6-2a sjette ledd, § 6-5 femte ledd, § 6-5a tredje ledd, § 6-7 første ledd, § 7-1 tredje ledd, § 9-7 fjerde ledd, § 10-7 tredje ledd, § 10-13 fjerde ledd, § 11-7, § 12-1 femte ledd og § 12-3.
2.Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal være utøvende myndighet etter følgende bestemmelser i ekomloven: § 2-2 annet ledd, § 2-3 første ledd, § 2-4a annet ledd, § 2-5 fjerde, sjette og sjuende ledd, § 2-6 fjerde ledd, § 2-7 annet og fjerde ledd, § 2-10 første til tredje ledd, § 2-11 annet og tredje ledd, § 2-13, § 2-14 første, tredje og fjerde ledd, § 3-2, § 3-3 første og annet ledd, § 3-4 første, annet og tredje ledd, § 3-5, § 4-1 første og fjerde ledd og femte ledd annet punktum, § 4-2 annet ledd, § 4-3 første og annet ledd, § 4-4 første, annet, tredje, fjerde, sjuende og åttende ledd, § 4-5 første ledd, § 4-6 første, annet og fjerde ledd, § 4-7 første, annet og tredje ledd, § 4-8 første, annet, tredje, fjerde og femte ledd, § 4-9 første, annet og tredje ledd, § 4-9a første ledd, § 4-10, § 6-1, § 6-2a annet, tredje og fjerde ledd, § 6-6, § 7-1 første og annet ledd, § 7-2 første ledd, § 7-3 annet ledd, § 7-5 første og annet ledd, § 8-1, § 8-2, § 9-3, § 10-1 første ledd annet punktum, § 10-4, § 10-5, § 10-6 tredje ledd, § 10-8 første ledd tredje punktum og annet ledd, § 10-9, § 10-10, § 10-12 annet ledd, § 10-14 første, annet og fjerde ledd, § 11-1, § 11-2, § 11-3 første, annet og tredje ledd, § 11-5 annet ledd og § 13-2.
3.Samferdselsdepartementet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal være utøvende myndighet etter følgende bestemmelser i ekomloven: § 2-2 tredje ledd, § 2-3 annet ledd, § 2-4a tredje ledd, § 2-5 første ledd, § 2-6 femte ledd, § 2-7 sjette ledd, § 2-7a annet ledd, § 2-8 tredje ledd, § 2-10 fjerde og femte ledd første punktum, § 2-11 fjerde ledd, § 2-15 annet ledd, § 4-14, § 6-2, § 6-3, § 6-4, § 6-4a, § 6-5 første, annet, tredje og fjerde ledd, § 6-5a annet ledd, § 7-1 fjerde ledd, § 7-2 annet ledd, § 7-3 tredje ledd, § 7-4 annet ledd, § 7-5 tredje ledd, § 9-6, § 9-7 første, annet og tredje ledd, § 9-8, § 10-1 første ledd første punktum og annet ledd, § 10-3 første, annet, tredje og femte ledd, § 10-6 første, annet og fjerde ledd, § 10-7 første og annet ledd, § 10-8 første ledd første og annet punktum og tredje ledd, § 10-13 første, annet og tredje ledd, § 11-4 annet ledd, § 11-5 fjerde ledd og § 12-2 første og tredje ledd.
4.Kongen i statsråd skal være utøvende myndighet ved endring av kretsen av lagringspliktige ved forskrift etter § 2-7a annet ledd annet punktum.
5.Samferdselsdepartementet kan foreta omfordeling av myndighet innen myndigheten etter ekomloven og fordele nye myndighetsoppgaver mellom myndigheten.

II

Funksjonsfordeling innen myndigheten etter ekomloven trer i kraft 20. mars 2017. Fra samme tid oppheves kongelig resolusjon 14. juni 2013 nr. 619.