OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON
Norsk Lovtidend logo

Forskrift om endring i forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer

DatoFOR-2017-03-20-349
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse20.03.2017
EndrerFOR-2009-08-18-1117
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§9, LOV-2003-12-19-124-§16, LOV-2003-12-19-124-§17, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2004-05-05-884
Kunngjort21.03.2017   kl. 13.50
Journalnr2017-0275
KorttittelEndr. i plantevernmiddelrestforskriften

Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 20. mars 2017 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 9, § 16 og § 17 jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. II nr. 40 og vedlegg II kap. XII nr. 54zzy (forordning (EU) 2016/1785, forordning (EU) 2016/1822 og forordning (EU) 2016/1866).

I

I forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer gjøres følgende endringer: 

I EØS-henvisningsfeltet tilføyes følgende forordning til de som har endret forordning (EF) nr. 396/2005:

forordning (EU) 2016/1785, forordning (EU) 2016/1822 og forordning (EU) 2016/1866. 

I § 1 tilføyes forordning (EU) 2016/1785, forordning (EU) 2016/1822 og forordning (EU) 2016/1866 kronologisk til listen over forordningene.

II

Endringene trer i kraft straks.

Forordninger 

Endringer som gjøres under avsnittet «Forordninger». 

I forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer gjøres følgende endringer: 

Forordning (EF) nr. 396/2005: 

Innledningsteksten skal lyde:

Nedenfor gjengis til informasjon norsk oversettelse av forordning (EF) nr. 396/2005. Dette er grunnrettsakten. Grunnrettsakten er endret ved forordning (EF) nr. 178/2006, forordning (EF) nr. 149/2008, forordning (EF) nr. 260/2008, forordning (EF) nr. 839/2008, forordning (EF) nr. 256/2009, forordning (EF) nr. 822/2009, forordning (EF) nr. 1050/2009, forordning (EF) nr. 1097/2009, forordning (EU) nr. 304/2010, forordning (EU) nr. 459/2010, forordning (EU) nr. 600/2010, forordning (EU) nr. 750/2010, forordning (EU) nr. 765/2010, forordning (EU) nr. 893/2010, forordning (EU) nr. 310/2011, forordning (EU) nr. 460/2011, forordning (EU) nr. 508/2011, forordning (EU) nr. 520/2011, forordning (EU) nr. 524/2011, forordning (EU) nr. 559/2011, forordning (EU) nr. 812/2011, forordning (EU) nr. 813/2011, forordning (EU) nr. 978/2011, forordning (EU) nr. 270/2012, forordning (EU) nr. 322/2012, forordning (EU) nr. 441/2012, forordning (EU) nr. 473/2012, forordning (EU) nr. 556/2012, forordning (EU) nr. 592/2012, forordning (EU) nr. 897/2012, forordning (EU) nr. 899/2012, forordning (EU) nr. 34/2013, forordning (EU) nr. 35/2013, forordning (EU) nr. 212/2013, forordning (EU) nr. 241/2013, forordning (EU) nr. 251/2013, forordning (EU) nr. 293/2013, forordning (EU) nr. 500/2013, forordning (EU) nr. 668/2013, forordning (EU) nr. 772/2013, forordning (EU) nr. 777/2013, forordning (EU) nr. 834/2013, forordning (EU) nr. 1004/2013, forordning (EU) nr. 1138/2013, forordning (EU) nr. 1317/2013, forordning (EU) nr. 36/2014, forordning (EU) nr. 51/2014, forordning (EU) nr. 61/2014, forordning (EU) nr. 79/2014, forordning (EU) nr. 87/2014, forordning (EU) nr. 289/2014, forordning (EU) nr. 318/2014, forordning (EU) nr. 364/2014, forordning (EU) nr. 398/2014, forordning (EU) nr. 398/2014, forordning (EU) nr. 491/2014, forordning (EU) nr. 588/2014, forordning (EU) nr. 617/2014, forordning (EU) nr. 703/2014, forordning (EU) nr. 737/2014, forordning (EU) nr. 752/2014, forordning (EU) nr. 991/2014, forordning (EU) nr. 1096/2014, forordning (EU) nr. 1119/2014, forordning (EU) nr. 1126/2014, forordning (EU) nr. 1127/2014, forordning (EU) nr. 1146/2014, forordning (EU) 2015/165, forordning (EU) 2015/399, forordning (EU) 2015/400, forordning (EU) 2015/401, forordning (EU) 2015/552, forordning (EU) 2015/603, forordning (EU) 2015/845, forordning (EU) 2015/846, forordning (EU) 2015/868, forordning (EU) 2015/896, forordning (EU) 2015/1040, forordning (EU) 2015/1101, forordning (EU) 2015/1200, forordning (EU) 2015/1608, forordning (EU) 2015/1910 og forordning (EU) 2015/2075, forordning (EU) 2016/1, forordning (EU) 2016/46, forordning (EU) 2016/53, forordning (EU) 2016/60, forordning (EU) 2016/67, forordning (EU) 2016/71, forordning (EU) 2016/75, forordning (EU) 2016/143, forordning (EU) 2016/156, forordning (EU) 2016/439, forordning (EU) 2016/440, forordning (EU) 2016/452, forordning (EU) 2016/486, forordning (EU) 2016/567, forordning (EU) 2016/805, forordning (EU) 2016/1002, forordning (EU) 2016/1003, forordning (EU) 2016/1015, forordning (EU) 2016/1016 og forordning (EU) 2016/1355, forordning (EU) 2016/1785, forordning (EU) 2016/1822 og forordning (EU) 2016/1866.

Endringsforordningene er ikke innarbeidet i grunnforordningen, men gjengis nedenfor. 

I oversikten over forordninger som endrer forordning (EF) nr. 396/2005 i pdf tilføyes følgende i kronologisk rekkefølge: 

Se her for å lese forordning (EU) 2016/1785: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse. 

Se her for å lese forordning (EU) 2016/1822: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse. 

Se her for å lese forordning (EU) 2016/1866: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse.