OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON
Norsk Lovtidend logo

Delt ikraftsetting av lov 10. februar 2017 nr. 5 om endringer i tobakksskadeloven (gjennomføring av direktiv 2014/40/EU og standardiserte tobakkspakninger)

DatoFOR-2017-03-31-415
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse01.04.2017, 01.07.2017
EndrerLOV-1973-03-09-14
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2017-02-10-5
Kunngjort31.03.2017   kl. 14.45
Journalnr2017-0327
KorttittelDelt ikrafts. av endringslov til tobakksskadeloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 31. mars 2017 med hjemmel i lov 10. februar 2017 nr. 5 om endringer i i tobakksskadeloven (gjennomføring av direktiv 2014/40/EU og standardiserte tobakkspakninger) del II. Fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet. 

1.Delt ikraftsetting av lov 10. februar 2017 nr. 5 om endring i lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader. Loven trer i kraft fra 1. april 2017 med unntak av § 21a, kapittel 5, § 30, § 30a, § 32 første ledd, § 34a til § 34d, § 35 annet ledd, § 37a, § 38 tredje ledd, § 40a og § 43.
2.Kapittel 5 og § 30, § 30a første og fjerde ledd og § 43 trer i kraft 1. juli 2017.