OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON
Norsk Lovtidend logo

Forskrift om overgangsregler til lov 10. februar 2017 nr. 5 om endringer i lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader

DatoFOR-2017-03-31-416
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse01.04.2017
EndrerLOV-2017-02-10-5, LOV-1973-03-09-14
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2017-02-10-5
Kunngjort31.03.2017   kl. 14.45
Journalnr2017-0328
KorttittelForskrift om overgangsregler til lov om endringer i lov om vern mot tobakksskader

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 31. mars 2017 med hjemmel i lov 10. februar 2017 nr. 5 om endringer i tobakksskadeloven (gjennomføring av direktiv 2014/40/EU og standardiserte tobakkspakninger) del II annet punktum. Fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet. 

1.§ 30a første ledd gjelder inntil videre ikke for elektroniske sigaretter, gjenoppfyllingsbeholdere og urtebaserte tobakksvarer.
2.§ 35 første ledd gjelder inntil videre ikke for § 21a, § 30a annet og tredje ledd, § 32 første ledd og § 34a til § 34d.
3.Forskriften trer i kraft 1. april 2017.