OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON
Norsk Lovtidend logo

Forskrift om endring i forskrift om eksportkredittordningen

DatoFOR-2017-04-18-479
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
Publisert
Ikrafttredelse18.04.2017
EndrerFOR-2012-06-22-573
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2012-06-22-57-§3
Kunngjort20.04.2017   kl. 13.40
Journalnr2017-0371
KorttittelEndr. i forskrift om eksportkredittordningen

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 18. april 2017 med hjemmel i lov 22. juni 2012 nr. 57 om Eksportkreditt Norge AS (eksportkredittloven) § 3.

I

I forskrift 22. juni 2012 nr. 573 om eksportkredittordningen gjøres følgende endring: 

§ 5 fjerde ledd oppheves.

II

Forskriften trer i kraft straks.