OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON
Norsk Lovtidend logo

Forskrift om biocider

DatoFOR-2017-04-18-480
DepartementKlima- og miljødepartementet
Publisert
Ikrafttredelse18.04.2017
EndrerFOR-2014-04-10-548
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1976-06-11-79-§4, LOV-1976-06-11-79-§8a, FOR-1977-08-05-2, LOV-1990-09-07-730, LOV-2005-06-17-62-§4-5, LOV-2005-06-17-62-§5-4
Kunngjort21.04.2017   kl. 15.10
Rettet2017-04-24
Journalnr2017-0364
KorttittelForskrift om biocider

Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet 18. april 2017 med hjemmel i lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 4 og § 8a, jf. forskrift 5. august 1977 nr. 2 om gjennomføring av lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester og delegeringsvedtak 7. september 1990 nr. 730 og lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 4-5 syvende ledd og § 5-4 tredje ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XV nr. 12n (forordning (EU) nr. 528/2012, forordning (EU) nr. 736/2013, forordning (EU) nr. 837/2013 og forordning (EU) nr. 334/2014), nr. 12na (forordning (EU) nr. 945/2013), nr. 12nb (forordning (EU) nr. 955/2013), nr. 12nc (forordning (EU) nr. 1032/2013), nr. 12nd (forordning (EU) nr. 1033/2013), nr. 12ne (forordning (EU) nr. 1034/2013), nr. 12nf (forordning (EU) nr. 1035/2013), nr. 12ng (forordning (EU) nr. 1036/2013), nr. 12nh (forordning (EU) nr. 1037/2013), 12ni (forordning (EU) nr. 1038/2013), nr. 12nj (forordning (EU) nr. 1039/2013), nr. 12nk (forordning (EU) nr. 354/2013), nr. 12nl (forordning (EU) nr. 564/2013), nr. 12nm (forordning (EU) nr. 88/2014), nr. 12nn (forordning (EU) nr. 89/2014), nr. 12no (forordning (EU) nr. 90/2014), nr. 12np (forordning (EU) nr. 91/2014), nr. 12nq (forordning (EU) nr. 92/2014), nr. 12nr (forordning (EU) nr. 93/2014), nr. 12ns (forordning (EU) nr. 94/2014), nr. 12nt (forordning (EU) nr. 405/2014), nr. 12nu (forordning (EU) nr. 406/2014), nr. 12nv (forordning (EU) nr. 407/2014), nr. 12nw (forordning (EU) nr. 408/2014), nr. 12nx (beslutning 2014/227/EU), nr. 12ny (forordning (EU) nr. 437/2014), nr. 12nz (forordning (EU) nr. 438/2014), nr. 12nza (forordning (EU) nr. 1062/2014), nr. 12nzb (forordning (EU) nr. 1090/2014), nr. 12nzc (forordning (EU) nr. 1091/2014), nr. 12nna (forordning (EU) nr. 492/2014), nr. 12nnb (beslutning 2014/397/EU), nr. 12nnc (beslutning nr. 2014/402/EU), nr. 12nnd (beslutning (EU) 2015/646), nr. 12nne (beslutning (EU) 2015/655), nr. 12nnf (forordning (EU) 2015/1609), nr. 12nng (forordning (EU) 2015/1610), nr. 12nnh (forordning (EU) 2015/1726), nr. 12nni (forordning (EU) 2015/1727), nr. 12nnj (forordning (EU) 2015/1728), nr. 12nnk (forordning (EU) 2015/1729), nr. 12nnl (forordning (EU) 2015/1730), nr. 12nnm (forordning (EU) 2015/1731), nr. 12nnn (beslutning (EU) 2015/1736), nr. 12nno (beslutning (EU) 2015/1737), nr. 12nnp (beslutning (EU) 2015/1751), nr. 12nnq (forordning (EU) 2015/1757), nr. 12nnr (forordning (EU) 2015/1758), nr. 12nns (forordning (EU) 2015/1759), nr. 12nnt (forordning (EU) 2015/1981), nr. 12nnu (forordning (EU) 2015/1982), nr. 12nnv (beslutning (EU) 2015/1985), nr. 12nnw (beslutning (EU) 2016/903), nr. 12nnx (beslutning (EU) 2016/904), nr. 12nny (beslutning (EU) 2016/1174), nr. 12nnz (beslutning (EU) 2016/1175), nr. 12z (vedtak 2007/597/EF), nr. 12zb (vedtak 2007/565/EF), nr. 12zi (vedtak 2008/809/EF), nr. 12zk (vedtak 2008/681/EF), nr. 12zq (vedtak 2009/322/EF), nr. 12zr (vedtak 2009/324/EF), nr. 12zu (beslutning 2010/71/EU), nr. 12zv (beslutning 2010/72/EU), nr. 12zy (beslutning 2010/675/EU), nr. 12zzc (beslutning 2011/391/EU), nr. 12zzg (beslutning 2012/77/EU), nr. 12zzh (beslutning 2012/78/EU), nr. 12zzj (beslutning 2012/254/EU), nr. 12zzk (beslutning 2012/257/EU), nr. 12zzl (beslutning 2012/483/EU), nr. 12zzm (beslutning 2012/728/EU), nr. 12zzn (beslutning 2013/85/EU), nr. 12zzo (beslutning 2013/204/EU), nr. 12zzp (forordning (EU) nr. 414/2013, forordning (EU) 2016/1802), nr. 12zzr (forordning (EU) 2015/292), nr. 12zzs (forordning (EU) 2015/405), nr. 12zzt (forordning (EU) 2015/406), nr. 12zzu (forordning (EU) 2015/407), nr. 12zzv (beslutning (EU) 2015/411), nr. 12zzw (forordning (EU) 2015/416), nr. 12zzx (forordning (EU) 2015/417), nr. 12zzy (forordning (EU) 2015/419), nr. 12zzza (forordning (EU) 2015/984), nr. 12zzzb (forordning (EU) 2015/985), nr. 12zzzc (forordning (EU) 2016/105), nr. 12zzzd (beslutning (EU) 2016/107), nr. 12zzze (beslutning (EU) 2016/108), nr. 12zzzf (beslutning (EU) 2016/109), nr. 12zzzg (beslutning (EU) 2016/110), nr. 12zzzh (forordning (EU) 2016/124), nr. 12zzzi (forordning (EU) 2016/125), nr. 12zzzj (forordning (EU) 2016/131) og nr. 12zzzk (beslutning (EU) 2016/135), nr. 12zzzl (forordning (EU) 2016/1068), nr. 12zzzm (forordning (EU) 2016/1083), nr. 12zzzn (forordning (EU) 2016/1084), nr. 12zzzo (forordning (EU) 2016/1085), nr. 12zzzp (forordning (EU) 2016/1086), nr. 12zzzq (forordning (EU) 2016/1087), nr. 12zzzr (forordning (EU) 2016/1088), nr. 12zzzs (forordning (EU) 2016/1089), nr. 12zzzt (forordning (EU) 2016/1090), nr. 12zzzu (forordning (EU) 2016/1093), nr. 12zzzv (forordning (EU) 2016/1094), nr. 12zzzw (forordning (EU) 2016/1929), nr. 12zzzx (forordning (EU) 2016/1930), nr. 12zzzy (forordning (EU) 2016/1931), nr. 12zzzz (forordning (EU) 2016/1932), nr. 12zzzza (forordning (EU) 2016/1933), nr. 12zzzzb (forordning (EU) 2016/1934), nr. 12zzzzc (forordning (EU) 2016/1935), nr. 12zzzzd (forordning (EU) 2016/1937), nr. 12zzzze (forordning (EU) 2016/1938), nr. 12zzzzf (beslutning (EU) 2016/1943), nr. 12zzzzg (beslutning (EU) 2016/1950), nr. 12zzzzh (forordning (EU) 2016/1936), nr. 12zzzzi (forordning (EU) 2016/2288), nr. 12zzzzj (forordning (EU) 2016/2289), nr. 12zzzzk (forordning (EU) 2016/2290), nr. 12zzzzl (forordning (EU) 2016/2291), nr. 14 (beslutning 2014/756/EU), nr. 15 (beslutning 2014/757/EU), nr. 16 (beslutning 2014/758/EU), nr. 18 (forordning (EU) 2016/672) og nr. 19 (beslutning (EU) 2016/678).

Kapittel 1. Gjennomføring av EØS-rettsakter

§ 1-1.Biocidforordningen

EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12n (forordning (EU) nr. 528/2012 som endret ved forordning (EU) nr. 736/2013, forordning (EU) nr. 837/2013, forordning (EU) nr. 334/2014) om tilgjengeliggjøring på markedet og bruk av biocidprodukter (biocidforordningen) gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 1-2.Rettsakter om at aktive stoffer godkjennes eller ikke godkjennes

Rettsakter om å godkjenne eller ikke godkjenne aktive stoffer som Europakommisjonen, med hjemmel i forordning (EU) nr. 528/2012 artikkel 9, har vedtatt, og som er listet opp i vedlegg 2 og 3 i denne forskriften, gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av EØS-avtalen vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 1-3.Forordning om biocidprogrammet

EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12nza (forordning (EU) nr. 1062/2014) om arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av alle eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter som er omfattet av forordning (EU) nr. 528/2012, gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 1-4.Beslutning om utsatt frist

EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12nnb (beslutning 2014/397/EU) om forlengelse av godkjenning av difetialon og difenakum til bruk i biocidprodukter i produkttype 14, nr. 12nno (beslutning (EU) 2015/1737) om forlengelse av godkjenning av bromadiolon, klorfacinon og kumatetralyl til bruk i biocidprodukter i produkttype 14 og nr. 12zzzk (beslutning (EU) 2016/135) om forlengelse av godkjenning av flokumafen, brodifakum og warfarin til bruk i biocidprodukter i produkttype 14, gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 1-5.Forordning om prosedyre for endring av vedlegg I til biocidforordningen

EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12nm (forordning (EU) nr. 88/2014) om fastsettelse av en prosedyre for endring av vedlegg I til forordning (EU) nr. 528/2012, gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 1-6.Forordninger om endringer av godkjenninger

EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12nk (forordning (EU) nr. 354/2013) om endringer av biocidprodukter som er godkjent i henhold til forordning (EU) nr. 528/2012 gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 1-7.Forordninger om fornyelse av godkjenninger

EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12nna (forordning (EU) nr. 492/2014) om utvidelse av forordning (EU) nr. 528/2012 for så vidt gjelder regler om fornyelse av godkjenning av biocidprodukter som er omfattet av gjensidig godkjennelse, gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 1-8.Forordning om samme produkt

EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zzp (forordning (EU) nr. 414/2013 som endret ved forordning (EU) 2016/1802) om spesifisering av prosedyre for godkjenning av samme biocidprodukt i samsvar med forordning (EU) nr. 528/2012, gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 1-9.Beslutning om tolkning av definisjoner

EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12nnd (beslutning (EU) 2015/646) om bakteriekulturer som har til formål å redusere fast organisk materiale og som bringes i omsetning med dette formål i medhold av artikkel 3(3) i forordning (EU) nr. 528/2012, nr. 12nne (beslutning (EU) 2015/655) om polydimetylsiloksanbasert formulering til myggbekjempelse i medhold av artikkel 3(3) i forordning (EU) nr. 528/2012, nr. 12nnv (beslutning (EU) 2015/1985) om et anti-virus lommetørkle impregnert med sitronsyre i medhold av artikkel 3(3) i forordning (EU) nr. 528/2012, nr. 12zzv (beslutning (EU) 2015/411) om kationiske polymere bindemidler med kvartære ammoniumforbindelser til bruk i maling og overflatefilmer i medhold av artikkel 3(3) i forordning (EU) nr. 528/2012, nr. 12nnw (beslutning (EU) 2016/903) om et hestedekken impregnert med permetrin benyttet i den hensikt å kontrollere plagende insekter i hestens omgivelser i medhold av artikkel 3(3) i forordning (EU) nr. 528/2012, nr. 12nnx (beslutning (EU) 2016/904) om produkter brukt til hånddesinfisering som inneholder propan-2-ol i medhold av artikkel 3(3) i forordning (EU) nr. 528/2012, nr. 12zzzzf (beslutning (EU) 2016/1943) om bruk av parafinolje som belegg på egg for å kontrollere bestander av rugende fugl i medhold av artikkel 3(3) i forordning (EU) nr. 528/2012 og nr. 19 (beslutning (EU) 2016/678) om et produkt bestående av tørkede lavendelblomster i pose som markedsføres til bekjempelse av møll i medhold av artikkel 3(3) i forordning (EU) nr. 528/2012, gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 1-10.Beslutninger om uenigheter ved gjensidige godkjenninger

EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12nnc (beslutning 2014/402/EU) om begrensninger i godkjenning av biocidprodukter som inneholder IPBC, meddelt av Tyskland i samsvar med direktiv 98/8/EF, nr. 12nny (beslutning (EU) 2016/1174) om vilkår og betingelser for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder difenakum, henvist av Spania i samsvar med artikkel 36 i forordning (EU) nr. 528/2012, nr. 12nnz (beslutning (EU) 2016/1175) om vilkår og betingelser for godkjenning av et biocidproduktsom inneholder spinosad, henvist av Storbritannia i samsvar med artikkel 36 i forordning (EU) nr. 528/2012, nr. 14 (beslutning 2014/756/EU) om begrensninger i godkjenning av biocidprodukter som inneholder IPBC og propikonazol, meddelt av Tyskland i samsvar med direktiv 98/8/EF og nr. 15 (beslutning 2014/757/EU) om begrensninger i godkjenning av biocidprodukter som inneholder IPBC, meddelt av Tyskland i samsvar med direktiv 98/8/EF, gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12nnp (beslutning (EU) 2015/1751) om betingelser knyttet til godkjenning av et biocidprodukt som inneholder bromadiolon henvist av Storbritannia i overensstemmelse med artikkel 36 i forordning (EU) nr. 528/2012 og nr. 16 (beslutning 2014/758/EU) om avvisning av et avslag på godkjenning av biocidprodukter, som er meddelt av Tyskland i samsvar med direktiv 98/8/EF gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 1-11.Forordning om gebyrer og avgifter som skal betales til ECHA

EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12nl (forordning (EU) nr. 564/2013) om gebyrer og avgifter til det europeiske kjemikalibyrået i henhold til forordning (EU) nr. 528/2012, gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

Kapittel 2. Nasjonale krav

§ 2-1.Emballering, merking og bruksanvisning

Biocidprodukter skal være merket på norsk. Informasjon om bruksområde og beskrivelse av tiltenkt bruk skal også være på norsk.

Biocidprodukter som kan forveksles med mat, drikke eller fôr skal emballeres slik at forvekslingsfare unngås.

Etiketten for et biocidprodukt må ikke være misvisende, og det skal aldri benyttes «lavrisikoprodukt», «giftfritt», «uskadelig», «naturlig», «miljøvennlig» eller liknende uttrykk på etiketten.

§ 2-2.Registrering i produktregisteret

Alle tillatte biocidprodukter som inneholder aktive stoffer, jf. forordning (EU) nr. 528/2012 artikkel 3 bokstav c, skal meldes til produktregisteret ved innførsel, omsetning eller bruk på det norske markedet. Meldeplikten gjelder også produkter som ikke er deklarasjonspliktige i henhold til forskrift 16. juni 2012 nr. 622 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) og forskrift 19. mai 2015 nr. 541 om deklarering av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften).

Meldingen skal alltid opplyse om produktnavn, angi produkttype og de aktive stoffene i produktet og oppgi produktansvarlig. Ved senere endringer i disse opplysningene eller dersom produktet trekkes fra markedet skal Miljødirektoratet gis særskilt melding. Kravene i paragrafen her gjelder i tillegg til kravene til melding i forskrift 16. juni 2012 nr. 622 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) og forskrift 19. mai 2015 nr. 541 om deklarering av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften).

§ 2-3.Nasjonale gebyrer

Den som søker godkjenning av et aktivt stoff, eller godkjenning eller registrering av et biocidprodukt, skal betale et gebyr som dekker kostnadene for behandlingen av søknaden. Innehaver av en slik godkjenning eller registrering skal i tillegg betale et årsgebyr som skal dekke kostnadene ved gjennomføring av tilsyn og kontroll med at forskriften her eller vedtak gjort i medhold av forskriften blir overholdt.

Gebyrsatsene samt nærmere regler om gebyrer er fastsatt i vedlegg 1. Miljødirektoratet kan endre gebyrsatsene i samsvar med endringene i kostnadene nevnt i første ledd.

Når særlige grunner foreligger, kan Miljødirektoratet gjøre unntak fra reglene om gebyrer, herunder gebyrsatsene.

Kapittel 3. Avsluttende bestemmelser

§ 3-1.Ansvarlig myndighet

Miljødirektoratet er ansvarlig myndighet etter biocidforordningen og fatter vedtak etter forordningen.

§ 3-2.Tilsyn m.m.

Miljødirektoratet og Arbeidstilsynet eller den Klima- og miljødepartementet eller Arbeids- og sosialdepartementet bemyndiger, fører tilsyn med at denne forskriften overholdes innenfor sine respektive myndighetsområder.

§ 3-3.Ikrafttredelse og opphevelse av forskrifter

Denne forskrift gjelder fra 18. april 2017. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften).

Vedlegg 1. Gebyrer for biocider og biocidprodukter

A. Gebyrer for søknadsvurdering*

*Alle artikler refererer til forordning (EU) nr. 528/2012.

Før Miljødirektoratet påbegynner behandling av en søknad eller en melding, skal det betales et gebyr. Gebyret kreves inn av Miljødirektoratet ved at det sendes en faktura pålydende det aktuelle beløpet. 

Aktive stoffer - gebyrer

GebyrgrunnlagGebyrgrunnlagKjemisk aktive stoffer, gebyr i krMikroorganismer som aktive stoffer, gebyr i kr
Godkjenning av aktivt stoff for bruk i en produkttype.Full evaluering i henhold til artikkel 8.2 260 0001 130 000
Tillegg per ekstra produkttype.Full evaluering.1 130 000565 000
Vurdering av aktivt stoff for Anneks I (Stoffer for forenklet prosedyre).Evaluering i henhold til artikkel 28.1 130 000565 000
Fornyelse av aktiv stoffgodkjenning for en produktgruppe.Full evaluering i henhold til artikkel 14.2 260 0001 130 000
Begrenset evaluering.1 130 000565 000
Fornyelse av aktiv stoffgodkjenning. Tillegg per produktgruppe.Full evaluering i henhold til artikkel 14.1 130 000565 000
Begrenset evaluering.565 000282 000
 

Biocidprodukter - gebyrer

Type godkjenningGebyrgrunnlagGebyr i krKommentarer
Produktgodkjenning i første land i EU/EØS.Søknad om produktgodkjenning av et produkt i første land1452 000Søknader i henhold til artikkel 20.
Et produkt når produktet og dets bruk er identisk med det som ble vurdert som referanseprodukt ved stoffgodkjenningen290 400Redusert gebyr når produktet allerede er evaluert ved aktiv stoff-vurderingen.
Biocidproduktfamilie904 000Søknader i henhold til artikkel 3 (1) punkt (s) og artikkel 19 (6).
Tillegg hvis dokumentasjonen for produktgodkjenning inneholder ny full datapakke for aktivt stoff.1 130 000Ved produktsøknader der aktiv stoffdokumentasjonen kommer fra ny aktør som ikke ble vurdert ved stoffgodkjenningen.
Vurdering av et produkt for EUs kjemikaliebyrå ECHA3Sentral produktgodkjenning som gjelder alle EU/EØS-land iht. art. 44 i forordning (EU) nr. 528/2012904 000Søknader i henhold til artikkel 43.
Gjensidig produktgodkjenning i Norge av produkter godkjent første gang i annet EU/EØS-land.Gjensidig godkjenning av et produkt.56 500I henhold til artikkel 33 og 34.
Gjensidig godkjenning av en produktfamilie.113 000I henhold til artikkel 33 og 34.
Produkter som kommer inn under forenklet prosedyreProduktgodkjenning etter forenklet prosedyre (Anneks I aktive stoffer).45 200Et produkt. I henhold til artikkel 25.
13 600Redusert gebyr når produktet og dets bruk allerede er evaluert ved aktiv stoff-vurderingen.
67 800Biocid produktfamilie.
Markedsføring i Norge av produkt godkjent iht. forenklet prosedyre.9 000Notifikasjon i overenstemmelse med Artikkel 27 (1).
18 100Notifikasjon i overenstemmelse med Artikkel 27 (1) som gjelder en produktfamilie.
Endringer i godkjenningerNytt produkt i en produktfamilie313 600Notifikasjon i overenstemmelse med Artikkel 17 (6)
Endringer i produktgodkjenninger i henhold til forordning (EU) nr. 354/20132181 000Større endringer som førsteland.
22 625Større endringer ved gjensidig godkjenning
27 100Mindre endringer som førsteland.
9 000Mindre endringer ved gjensidig godkjenning.
4 500Administrative endringer
FornyelseFornyelse av en produktgodkjenning i henhold til artikkel 312339 000Full evaluering i henhold til artikkel 31 (5) som førsteland.
42 375Full evaluering i henhold til artikkel 31 (5) som gjensidig godkjenning.
113 000Begrenset evaluering i henhold til artikkel 31 (5) som førsteland.
14 125Begrenset evaluering i henhold til artikkel 31 (5) som gjensidig godkjenning.
1ECHA anbefaler at summen for første landsgodkjenning av et enkelt produkt settes til 20 % av godkjenning av et aktivt stoff. Andre produktgebyrer i tabellen relateres til  % av første landsgodkjenning av et enkelt produkt.
2For prosedyrer som gjelder produktfamilier dobles beløpene.
3Dobbelt gebyr siden det blir vesentlig mer arbeid og koordinering mot ECHA enn for nasjonal førstelandsgodkjenning.
 

Biocidprodukter - tilleggsgebyrer ved godkjenninger

GebyrgrunnlagGebyr i krKommentarer
Tillegg per aktivt stoff i produkt1 , 236 200Påslag per ytterligere aktive stoffer i et produkt med flere aktive stoffer.
Tillegg for innhold av særlig bekymringsfulle formuleringsstoffer1 , 236 200Bekymringsfulle formuleringsstoffer som definert i artikkel 3 (1) punkt (f), avhengig av arbeidsomfang som kreves.
Tillegg per produkttype ved flere produkttyper for samme produkt1 , 236 200Produkter som søkes godkjent i flere av de 22 produkttypene som definert i vedlegg V.
Flere enn en brukerkategori1 , 236 200Søknader som krever egne eksponeringsvurderinger for flere brukergrupper (f.eks. privat bruk og profesjonell bruk)
Komparativ vurdering1 , 290 400Søknader behandlet i henhold til artikkel 23.
MRL (Vurdering av akseptable restnivåer i mat)245 200Tillegg når det er nødvendig å fastsette grenseverdier for restnivåer i mat, fôr eller drikkevann. Søknader behandlet i henhold til artikkel 19 (1) punkt (e) og 19 (7).
1For prosedyrer som gjelder produktfamilier dobles beløpene.
2For prosedyrer som gjelder gjensidig godkjenning settes gebyrene til 1/8.
 

Andre gebyrer

GebyrgrunnlagGebyr i krReferanse til regelverk
Parallell handelstillatelse18 100Søknader i henhold til artikkel 53
Godkjenning av samme produkt1 , 213 600Søknad iht. artikkel 17(2). Se egen kommisjonsforordning
Forskning og utvikling4 500Melding mottatt i henhold til artikkel 56(2)
Ønsker om konfidensiell behandling av informasjon1 100Pr. ønske om konfidensiell behandling av informasjon ut over det som følger av artikkel 67 (2)
Spesielle søknader om unntak «essensiell bruk» i 180 dager4 500Etter prosedyrene iht. artikkel 55 (1)
Midlertidig godkjenning1 , 245 200Søknader iht. artikkel 55 (2) Nye produkter med nytt aktivt stoff
1For prosedyrer som gjelder produktfamilier dobles beløpene.
2For prosedyrer som gjelder gjensidig godkjenning settes gebyrene til 1/8.

B. Årsgebyr

Årsgebyret består av et fast årlig beløp og et differensiert årlig beløp. Årsgebyret er knyttet til godkjente biocidprodukter på det norske markedet. Beregningsgrunnlaget for det differensierte årlige beløpet er innrapporterte omsetningsmengder fra foregående kalenderår registrert på den enkelte autorisasjonsholder i produktregisteret samt produktets klassifisering.

Årsgebyr etter biocidforskriften kreves årlig inn av Miljødirektoratet.

Produktene klassifiseres og merkes i henhold til biocidforordningens artikkel 69. For et produkt som tilhører flere farekategorier, vil strengeste farekategori inngå i grunnlaget for beregningen av det differensierte årlige beløpet.

Det differensierte årlige beløpet (norske kroner) vil bli av følgende størrelse for de ulike kategorier av produkter:

Faste årsgebyrer produkter
Fast årsgebyr pr. godkjente produkt i kr1 500
Fast årsgebyr pr. godkjente produktfamilie i kr3 000
 
Tillegg, differensiert årlig produktgebyr1Omsetningsmengde biocidprodukt (kg)
Klassifisering0–100100–1 0001 000–10 000>10 000
Ikke merkepliktig1504001 1502 250
Farekategori 124009502 8005 550
Farekategori 231 1002 8008 35016 700
1For produktfamilier vil tillegget i årsgebyret beregnes ut fra den totale omsetning av produkter innen produktfamilien.
2Produkter med en eller flere av følgende klassifiseringer: Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A/1B/1C, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Eye Irrit. 2, Resp. Sens. 1, Resp Sens. 1A, Resp. Sens. 1B, Skin Sens. 1, Skin Sens. 1A, Skin Sens. 1B, Muta. 2, Carc. 2, Repr. 2, STOT SE 2, STOT SE 3, STOT RE 2, Asp. Tox. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, Aquatic Chronic 2, Aquatic Chronic 3, Aquatic Chronic 4, Ozone.
3Produkter med en eller flere av følgende klassifiseringer: Carc. 1A, Carc. 1B, Muta. 1A, Muta. 1B, Repr. 1A, Repr. 1B, Acute Tox. 1, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, STOT RE 1 eller STOT SE 1.

Vedlegg 2. Aktive stoffer som er godkjent for bruk i angitt(e) produkttype(r)

Aktivt stoffCAS-nr.Produkttype(r)Frist for søknad om produkt-
godkjenning1
Godkjennings-
vedtak2
Inntatt i EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV
Sulfurylfluorid2699-79-881.1.20092006/140/EFNr. 12n
Diklofluanid1085-98-981.3.20092007/20/EFNr. 12n
Difetialon104653-34-1141.11.20092007/69/EFNr. 12n
Karbondioksid124-38-9141.11.20092007/70/EFNr. 12n
Klotianidin210880-92-581.2.20102008/15/EFNr. 12n
Etofenproks80844-07-181.2.20102008/16/EFNr. 12n
Karbondioksid124-38-9141.11.20092008/75/EFNr. 12n
Tiametoksam153719-23-481.7.20102008/77/EFNr. 12n
Propikonazol60207-90-181.4.20102008/78/EFNr. 12n
IPBC55406-53-681.7.20102008/79/EFNr. 12n
K-HDO66603-10-981.7.20102008/80/EFNr. 12n
Difenakum56073-07-5141.4.20102008/81/EFNr. 12n
Tiabendazol148-79-881.7.20102008/85/EFNr. 12n
Tebukonazol107534-96-381.4.20102008/86/EFNr. 12n
Sulfuryldifluorid2699-79-8181.7.20112009/84/EFNr. 12n
Kumatetralyl5836-29-3141.7.20112009/85/EFNr. 12n
Fenpropimorf67564-91-481.7.20112009/86/EFNr. 12n
Indoksakarb173584-44-61832009/87/EFNr. 12n
Tiakloprid111988-49-9832009/88/EFNr. 12n
Nitrogen7727-37-9181.9.20112009/89/EFNr. 12n
Dinatriumtetraborat, vannfritt1330-43-481.9.20112009/91/EFNr. 12n
Bromadiolon28772-56-7141.7.20112009/92/EFNr. 12n
Kloralose15879-93-3141.7.20112009/93/EFNr. 12n
Borsyre10043-35-381.9.20112009/94/EFNr. 12n
Aluminiumfosfid20859-73-8141.9.20112009/95/EFNr. 12n
Dinatriumoktaborat tetrahydrat12280-03-481.9.20112009/96/EFNr. 12n
Boroksid1303-86-281.9.20112009/98/EFNr. 12n
Klorfacinon3691-35-8141.7.20112009/99/EFNr. 12n
Flokumafen90035-08-8141.10.20112009/150/EFNr. 12n
Tolylfluanid731-27-181.10.20112009/151/EFNr. 12n
Akrolein107-02-81232010/5/EUNr. 12n
Magnesiumfosfid12057-74-8181.10.20112010/7/EUNr. 12n
Warfarin natrium129-06-6141.2.20122010/8/EUNr. 12n
Aluminiumfosfid20859-73-81830.9.20132010/9/EUNr. 12n
Brodifakum56073-10-0141.7.20112010/10/EUNr. 12n
Warfarin81-81-2141.2.20122010/11/EUNr. 12n
Dazomet533-74-481.8.20122010/50/EUNr. 12n
DEET134-62-3191.8.20122010/51/EUNr. 12n
Metoflutrin240494-71-7 og 240494-70-6181.5.20112010/71/EUNr. 12n
Spinosad168316-95-8181.11.20122010/72/EUNr. 12n
Karbondioksid124-38-9181.11.20102010/74/EUNr. 12n
Bifentrin82657-04-381.2.20132011/10/EFNr. 12n
(Z,E)-Tetradeka-9,12-dienyl acetat (ZE-TDA)30507-70-1191.2.20132011/11/EFNr. 12n
Fenoksykarb72490-01-881.2.20132011/12/EFNr. 12n
Nonansyre112-05-0191.2.20132011/13/EFNr. 12n
DCOIT64359-81-581.7.20132011/66/EFNr. 12n
Abamektin (blanding av avermectin B1a og avermectin B1b )71751-41-2
B1a : 65195-55-3
B1b : 65195-56-4
181.7.20132011/67/EFNr. 12n
Imidakloprid138261-41-3181.7.20132011/69/EFNr. 12n
Kreosot8001-58-981.5.20132011/71/EFNr. 12n
Bacillus thuringiensis subsp. israelensis Serotype H14, Strain AM65-52181.10.20132011/78/EFNr. 12n
Fipronil120068-37-3181.10.20132011/79/EFNr. 12n
Lamda-cyhalotrin (blanding)91465-08-6181.10.20132011/80/EFNr. 12n
Deltametrin52918-63-5181.10.20132011/81/EFNr. 12n
Kobberhydroksid20427-59-281.2.20142012/2/EFNr. 12n
Kobber(II)oksid1317-38-081.2.20142012/2/EFNr. 12n
Kobber(II)karbonat-kobber(II)hydroksid (1:1)12069-69-181.2.20142012/2/EFNr. 12n
Bendiokarb22781-23-3181.2.20142012/3/EFNr. 12n
Metylnonylketon112-12-9191.05.20142012/14/EUNr. 12n
Margosa-ekstrakt84696-25-3181.05.20142012/15/EUNr. 12n
Hydrogenklorid21.05.20142012/16/EUNr. 12n
Flufenoksuron101463-69-881.02.20142012/20/EUNr. 12n
DDA-karbon894406-76-9832012/22/EUNr. 12n
Cis-Tricos-9-ene27519-02-4191.10.20142012/38/EUNr. 12n
Dinatriumtetraborat41330-43-4, 12179-04-3, 1303-96-481.9.20112012/40/EUNr. 12n
Nonansyre112-05-021.10.20142012/41/EUNr. 12n
Hydrogencyanid, blåsyre74-90-88, 14, 181.10.20142012/42/EUNr. 12n
Tiametoksam153719-23-4181.02.20152013/03/EUNr. 12n
Didecyldimetylammoniumklorid7173-51-581.02.20152013/04/EUNr. 12n
Pyriproksyfen95737-68-1181.02.20152013/05/EUNr. 12n
Diflubenzuron35367-38-5181.02.20152013/06/EUNr. 12n
Alkyl (C12-16 )dimetylbenzyl ammoniumklorid68424-85-181.02.20152013/07/EUNr. 12n
Klorfenapyr122453-73-081.05.20152013/27/EUNr. 12n
1R-transfenotrin26046-85-5, 26002-80-21831.08.20152013/41/EU-
Maiskolbemel-1401.02.20152013/44/EU-
Cypermetrin52315-07-8801.06.2015(EU) nr. 945/2013Nr. 12na
Propikonazol60207-90-1901.06.2015(EU) nr. 955/2013Nr. 12nb
Bromeddiksyre79-08-3401.07.2015(EU) nr. 1032/2013Nr. 12nc
Kobbersulfatpentahydrat7758-99-8201.07.2015(EU) nr. 1033/2013Nr. 12nd
Aluminiumfosfid20859-73-82001.07.2015(EU) nr. 1034/2013Nr. 12ne
Benzosyre65-85-03,401.07.2015(EU) nr. 1035/2013Nr. 12nf
Etofenproks80844-07-11801.07.2015(EU) nr. 1036/2013Nr. 12ng
3-jod-2-propynyl-butylkarbamat (IPBC)55406-53-6601.07.2015(EU) nr. 1037/2013Nr. 12nh
Tebukonazol107534-96-37, 1001.07.2015(EU) nr. 1038/2013Nr. 12ni
Nonansyre112-05-0201.07.2015(EU) nr. 1039/2013Nr. 12nj
Bis-(N-sykloheksyl-diazenium-dioksy)kobber; (Cu-HDO)312600-89-8801.09.20152014/89/EUNr. 12nn
Dekansyre334-48-54, 18, 1901.09.20152014/90/EUNr. 12no
S-metopren65733-16-61801.09.20152014/91/EUNr. 12np
Zineb12122-67-72101.01.20162014/92/EUNr. 12nq
Oktansyre124-07-24, 1801.09.20152014/93/EUNr. 12nr
Jod
Polyvinylpyrrolidonjod
7553-56-2
25655-41-8
1,3,4,2201.09.20152014/94/EUNr. 12ns
Laurinsyre143-07-71901.11.20152014/405/EUNr. 12nt
Etylbutylacetyl-aminoproponiat52304-36-61901.11.20152014/406/EUNr. 12nu
Transflutrin118712-89-31801.11.20152014/407/EUNr. 12nv
Silisiumdioksid112926-00-81801.11.20152014/408/EUNr. 12nw
DCOIT64359-81-52101.01.20162014/437/EUNr. 12ny
Cyprokonazol94361-06-5801.11.20152014/438/EUNr. 12nz
Permetrin52645-53-18, 1801.05.2016(EU) nr. 1090/2014Nr. 12nzb
Tralopyril122454-29-9213(EU) nr. 1091/2014Nr. 12nzc
Karbondioksid124-38-9153(EU) 2015/292Nr. 12zzr
Alfacypermetrin67375-30-81801.07.2016(EU) 2015/405Nr. 12zzs
Bacillus thuringiensis subsp. israelensis, strain SA3A-1801.07.2016(EU) 2015/406Nr. 12zzt
Propan-2-ol67-63-01, 2, 401.07.2016(EU) 2015/407Nr. 12zzu
Dinotefuran165252-70-0183(EU) 2015/416Nr. 12zzw
Bacillus sphaericus 2362, strain ABTS-1743-1801.07.2016(EU) 2015/417Nr. 12zzx
Tolylfluanid731-27-12101.07.2016(EU) 2015/419Nr. 12zzy
Kobberpyrition14915-37-82101.10.2016(EU) 2015/984Nr. 12zzza
Klotianidin210880-92-51801.10.2016(EU) 2015/985Nr. 12zzzb
Propikonazol60207-90-171.12.2016(EU) 2015/1609Nr. 12nnf
Pythium oligandrum, stamme M1-10*(EU) 2015/1610Nr. 12nng
2-metyl-2H-isotiazol-3-on (MIT)2682-20-4131.10.2016(EU) 2015/1726Nr. 12nnh
5-klor-2-(4-klorfenoksy)fenol (DCPP)3380-30-11, 2, 41.12.2016(EU) 2015/1727Nr. 12nni
IPBC55406-53-6131.12.2016(EU) 2015/1728Nr. 12nnj
Kaliumsorbat24634-61-581.12.2016(EU) 2015/1729Nr. 12nnk
Hydrogenperoksid7722-84-11, 2, 3, 4, 5, 61.2.2017(EU) 2015/1730Nr. 12nnl
Medetomidin86347-14-021*(EU) 2015/1731Nr. 12nnm
Folpet133-07-36*(EU) 2015/1757Nr. 12nnq
Folpet133-07-37, 91.10.2016(EU) 2015/1758Nr. 12nnr
Glutaraldehyd111-30-82, 3, 4, 6, 11, 121.10.2016(EU) 2015/1759Nr. 12nns
Formaldehyd frigitt fra N,N'-
metylenbismorfolin (MBM)
5625-90-16, 131.04.2017(EU) 2015/1981Nr. 12nnt
Heksaflumuron86479-06-3181.04.2017(EU) 2015/1982Nr. 12nnu
Bifenyl-2-ol90-43-71, 2, 4, 6, 1301.07.2017(EU) 2016/105Nr. 12zzzc
PHMB (1600; 1.8)27083-27-8401.07.2017(EU) 2016/124Nr. 12zzzh
PHMB (1600; 1.8)27083-27-82, 3, 1101.07.2017(EU) 2016/125Nr. 12zzzi
C(M)IT/MIT (3:1)55965-84-92, 4, 6, 11, 12, 1301.07.2017(EU) 2016/131Nr. 12zzzj
Pereddiksyre79-21-01, 2, 3, 4, 5, 601.10.2017(EU) 2016/672Nr. 18
N-cyclopropyl-1,3,5-triazin-2,4,6-triamin (cyromazin)66215-27-81801.01.2018(EU) 2016/1068Nr. 12zzzl
Aminer, N-C10-C16-alkyltrimetylendi-, reaksjonsprodukter med kloreddiksyre139734-65-92, 3, 401.01.2018(EU) 2016/1083Nr. 12zzzm
Bifenyl-2-ol90-43-7301.01.2018(EU) 2016/1084Nr. 12zzzn
Bacillus amyloliquefaciens stamme ISB06-301.01.2018(EU) 2016/1085Nr. 12zzzo
2-brom-2-(brommetyl) pentandinitril (DBDCB)35691-65-7601.01.2018(EU) 2016/1086Nr. 12zzzp
Tolylfluanid731-27-1701.01.2018(EU) 2016/1087Nr. 12zzzq
Kobberflak (med et ytre lag av alifatisk syre)7440-50-82101.01.2018(EU) 2016/1088Nr. 12zzzr
Dikobberoksid1317-39-12101.01.2018(EU) 2016/1089Nr. 12zzzs
Kobbertiocyanat1111-67-72101.01.2018(EU) 2016/1090Nr. 12zzzt
Didecylmetylpoly (oksyetyl) ammoniumpropionat94667-33-1801.01.2018(EU) 2016/1093Nr. 12zzzu
Granulert kobber7440-50-8801.01.2017(EU) 2016/1094Nr. 12zzzv
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, serotype 3a3b, strain ABTS-351-1801.03.2017(EU) 2016/1929Nr. 12zzzw
Klorkresol59-50-71, 2, 3, 6, 901.05.2018(EU) 2016/1930Nr. 12zzzx
Klorkresol59-50-71301.05.2018(EU) 2016/1931Nr. 12zzzy
Kalsiummagnesiumoksid (brent dolomittkalk)37247-91-92, 301.05.2018(EU) 2016/1932Nr. 12zzzz
Kalsiummagnesium-tetrahydroksid (hydrert dolomittkalk)39445-23-32, 301.05.2018(EU) 2016/1933Nr. 12zzzza
Kokos-alkyltrimetyl-ammoniumklorid (ATMAC/TMAC)61789-18-2801.05.2018(EU) 2016/1934Nr. 12zzzzb
Kalsiumdihydroksid (hydrert kalk)1305-62-02, 301.05.2018(EU) 2016/1935Nr. 12zzzzc
Cyflutrin68359-37-51801.03.2018(EU) 2016/1937Nr. 12zzzzd
Sitronsyre77-92-9201.03.2018(EU) 2016/1938Nr. 12zzzze
Kalsiumoksid (brent kalk)1305-78-82, 301.05.2018(EU) 2016/1936Nr. 12zzzzh
Piperonylbutoksid51-03-61801.07.2018(EU) 2016/2288Nr. 12zzzzi
epsilon-MomfluortrinAlle isomerer: 609346-29-4
RTZ-isomer: 1065124-65-3
1801.07.2017(EU) 2016/2289Nr. 12zzzzj
Pereddiksyre79-21-011, 1201.07.2018(EU) 2016/2290Nr. 12zzzzk
L(+)melkesyre79-33-4101.07.2017(EU) 2016/2291Nr. 12zzzzl
1I tilfeller hvor et produkt inneholder flere aktive stoffer er fristen for søknad om produktgodkjenning lik søknadsfristen for det aktive stoffet i produktet som senest er oppført på EUs liste over godkjente stoffer, jf. biocidforordningen artikkel 9.2, jf. biocidforskriften § 1.
2Det enkelte produkt må være i samsvar med de vilkårene som fremgår av de aktuelle vedtakene om godkjenning om godkjenning, jf. forordningen artikkel 9.1a), jf. biocidforskriften § 1.
3Nytt aktivt stoff og derfor ingen frist for søknad om produktgodkjenning, men produktene må være godkjent før de kan markedsføres.
4Erstatter 2009/91/EF. 2 nye CAS-nr. legges til slik at det blir totalt 3 CAS-nr. under stoffnavn dinatrium tetraborat.
*Nytt aktivt stoff (eller nytt i denne produkttypen) og derfor ingen frist for søknad om produktgodkjenning, men produktene må være godkjent før de kan markedsføres.

Vedlegg 3. Aktive stoffer som ikke er godkjent for bruk i angitt(e) produkttype(r) 

Aktivt stoffCAS-nr.Produkttype(r)Forbudt å omsette og bruke etterKommisjons-
vedtak
Inntatt i EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV
Bis[1-cykloheksyl-1,2-di(hydroksy-.kappa.O)diazeniumat(2-)]-kobber312600-89-82122/08/20082007/565/EFNr. 12zb
Maursyre64-18-61822/08/20082007/565/EFNr. 12zb
Propan-2-ol67-63-01822/08/20082007/565/EFNr. 12zb
L(+)-melkesyre79-33-41, 1322/08/20082007/565/EFNr. 12zb
Antrakinon84-65-11922/08/20082007/565/EFNr. 12zb
1,4-diklorbenzen106-46-718, 1922/08/20082007/565/EFNr. 12zb
N-(2-etylheksyl)-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dikarboksimid113-48-41822/08/20082007/565/EFNr. 12zb
Benzylbenzoat120-51-41922/08/20082007/565/EFNr. 12zb
Malation121-75-51822/08/20082007/565/EFNr. 12zb
Kaprylsyre124-07-21922/08/20082007/565/EFNr. 12zb
Captan133-06-22122/08/20082007/565/EFNr. 12zb
N-(triklormetyltio)ftalimid/folpet133-07-32122/08/20082007/565/EFNr. 12zb
Ziram137-30-419, 2122/08/20082007/565/EFNr. 12zb
Tiabendazol148-79-82122/08/20082007/565/EFNr. 12zb
Diuron330-54-12122/08/20082007/565/EFNr. 12zb
(RS)-3-allyl-2-metyl-4-oksocyklopent-2-enyl- (1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)-cyklopropankarboksy (alle isomere; forhold:1:1:1:1:1:1:1:1)/alletrin584-79-21822/08/20082007/565/EFNr. 12zb
Sinksulfid1314-98-318, 2122/08/20082007/565/EFNr. 12zb
Dinatriumtetraborat, vannfritt1330-43-41822/08/20082007/565/EFNr. 12zb
Naftensyrer, kobbersalter1338-02-9822/08/20082007/565/EFNr. 12zb
Klortalonil1897-45-62122/08/20082007/565/EFNr. 12zb
Fluometuron2164-17-22122/08/20082007/565/EFNr. 12zb
Klorpyrifos2921-88-21822/08/20082007/565/EFNr. 12zb
Klorpyrifosmetyl5598-13-01822/08/20082007/565/EFNr. 12zb
(R)-p-menta-1,8-dien/d-limonen5989-27-518, 1922/08/20082007/565/EFNr. 12zb
Prometryn7287-19-62122/08/20082007/565/EFNr. 12zb
Silikondioksid - amorf7631-86-916, 1922/08/20082007/565/EFNr. 12zb
Beinolje/dyreolje (dippelsolje)8001-85-21922/08/20082007/565/EFNr. 12zb
Rapsolje8002-13-91822/08/20082007/565/EFNr. 12zb
Lignin9005-53-219, 2122/08/20082007/565/EFNr. 12zb
Oksinkobber10380-28-6822/08/20082007/565/EFNr. 12zb
Dinatriumoktaborat, tetrahydrat12280-03-41822/08/20082007/565/EFNr. 12zb
Dodecylguanidinmonohydroklorid13590-97-116, 2122/08/20082007/565/EFNr. 12zb
Foxim14816-18-31822/08/20082007/565/EFNr. 12zb
Klortoluron15545-48-92122/08/20082007/565/EFNr. 12zb
Metomyl16752-77-51822/08/20082007/565/EFNr. 12zb
Dimetyloktadekyl[3-(trimetoksysilyl)propyl]ammoniumklorid27668-52-62122/08/20082007/565/EFNr. 12zb
(S)-3-allyl-2-metyl-4-oksocyklopent-2-enyl((1R,3R)-2,2- dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)-cyklopropankarboksylat (bare 1R-trans, 1S-isomer)/S-bioalletrin28434-00-61822/08/20082007/565/EFNr. 12zb
Bioresmetrin28434-01-71822/08/20082007/565/EFNr. 12zb
O-etyl-O-[(2-isopropoksykarbonyl)-1-metyl]vinyl(etylamido)tiofosfat31218-83-41822/08/20082007/565/EFNr. 12zb
Amitraz33089-61-11822/08/20082007/565/EFNr. 12zb
3-(4-isopropylfenyl)1,1-dimetylurea/isoproturon34123-59-618, 2122/08/20082007/565/EFNr. 12zb
m-fenoksybenzyl-3-(2,2-diklorvinyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboksylat/permetrin52645-53-11922/08/20082007/565/EFNr. 12zb
3-jod-2-propynylbutylkarbamat55406-53-61822/08/20082007/565/EFNr. 12zb
Cis-4-[3-(p-tert-butylfenyl)-2-metylpropyl]-2,6-dimetylmorfolin/Fenpropimorf67564-91-42122/08/20082007/565/EFNr. 12zb
Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-18-alkyldimetyl, klorider68391-01-51622/08/20082007/565/EFNr. 12zb
Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-18-alkyldimetyl, klorider68391-01-518, 19, 2122/08/20082007/565/EFNr. 12zb
Kvaternære ammoniumforbindelser, di-C8-10-alkyldimetyl, klorider68424-95-31622/08/20082007/565/EFNr. 12zb
Melaleuca alternifolia, ekstrakt/australsk tetreolje85085-48-91922/08/20082007/565/EFNr. 12zb
2,4,8,10-tetra(tert-butyl)-6-hydroksy-12H-dibenzo[d,g][1,3,2]dioksafosfosin-6-oksid, natriumsalt85209-91-2122/08/20082007/565/EFNr. 12zb
Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-14-alkyldimetyl, klorider85409-22-916, 18, 19, 2122/08/20082007/565/EFNr. 12zb
Kvaternære ammoniumforbindelser, C12-14-alkyl[(etylfenyl)metyl]dimetyl, klorider85409-23-016, 18, 19, 2122/08/20082007/565/EFNr. 12zb
.alfa.-cyano-4-fluor-3-fenoksybenzyl-[1.alfa.(S*),3.alfa.]-( ± )-3-(2,2-diklorvinyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboksylat86560-93-21822/08/20082007/565/EFNr. 12zb
Chrysanthemum cinerariaefolium, ekstrakt89997-63-71922/08/20082007/565/EFNr. 12zb
Einebær, Juniperus mexicana, ekstrakt91722-61-11922/08/20082007/565/EFNr. 12zb
Lavendel, Lavandula hybrida, ekstrakt/lavandinolje91722-69-91822/08/20082007/565/EFNr. 12zb
3-benzo(b)tien-2-yl-5,6-dihydro-1,4,2-oksatiazin,4-oksid163269-30-52122/08/20082007/565/EFNr. 12zb
Klormetyl-oktyldisulfid180128-56-72122/08/20082007/565/EFNr. 12zb
Kaliumsalter av fettsyrer (C15-21)-1822/08/20082007/565/EFNr. 12zb
(E)-2-oktadecenal51534-37-31922/08/20082007/565/EFNr. 12zb
(E,Z)-2,13-oktadekadienal99577-57-81922/08/20082007/565/EFNr. 12zb
S-Hydropren/etyl-(S-(E,E))-3,7,11-trimetyldodeka-2,4-dienoat65733-18-81822/08/20082007/565/EFNr. 12zb
4-brom-2-(4-klorofenyl)-1-(etoksymetyl)-5-(trifluormetyl)-1H-pyrrol-3-karbonitrilonitril/klorfenapyr122453-73-02122/08/200 82007/565/EFNr. 12zb
Guazatintriacetat115044-19-4802/09/20082007/597/EFNr. 12z
Formaldehyd50-00-011, 12, 1321/8/20092008/681/EFNr. 12zk
2-(2-butoksyetoksy)etyl-6-propylpiperonyleter/piperonylbutoksid51-03-61921/8/20092008/681/EFNr. 12zk
1,3-dibrom-5,5-dimetylhydantoin77-48-52, 11, 1221/8/20092008/681/EFNr. 12zk
Naftalen91-20-31921/8/20092008/681/EFNr. 12zk
m-Kresol108-39-42, 321/8/20092008/681/EFNr. 12zk
2,4-heksadiensyre/sorbinsyre110-44-1821/8/20092008/681/EFNr. 12zk
Benzylbenzoat120-51-41821/8/20092008/681/EFNr. 12zk
Benzotiazol-2-tiol149-30-42, 7, 9, 12, 1321/8/20092008/681/EFNr. 12zk
2-hydroksy-4-isopropyl-2,4,6-cykloheptatrien-1-on499-44-51021/8/20092008/681/EFNr. 12zk
Natriumbromid7647-15-64, 6, 1321/8/20092008/681/EFNr. 12zk
Borsyre10043-35-31821/8/20092008/681/EFNr. 12zk
Ammoniumbromid12124-97-92, 4, 621/8/20092008/681/EFNr. 12zk
9-trikosen27519-02-41821/8/20092008/681/EFNr. 12zk
3-fenoksybenzyl-2-(4-etoksyfenyl)-2-metylpropyleter/etofenproks80844-07-12, 321/8/20092008/681/EFNr. 12zk
(RS)-3-allyl-2-metyl-4-oksocyklopent-2-enyl(1R,3R)-2,2- dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)-cyklopropankarboksylat (blanding av 2 isomerer: 1RS 1:1)/bioalletrin/d-trans-alletrin-1821/8/20092008/681/EFNr. 12zk
Spinosad: Gjæringsprodukt av mikroorganismer fra jorden som inneholder spinosyn A og spinosyn D-321/8/20092008/681/EFNr. 12zk
Bis[1-cykloheksyl-1,2-di(hydroksy-.kappa.O)diazeniumat(2-)]-kobber312600-89-82,625/10/092008/809/EFNr. 12zi
Bronopol52-51-71, 3, 4, 1325/10/092008/809/EFNr. 12zi
Klorkresol59-50-7425/10/092008/809/EFNr. 12zi
Maursyre64-18-61, 1325/10/092008/809/EFNr. 12zi
Benzosyre65-85-01, 2, 625/10/092008/809/EFNr. 12zi
Propan-2-ol67-63-03, 5, 625/10/092008/809/EFNr. 12zi
Salisylsyre69-72-7625/10/092008/809/EFNr. 12zi
Propan-1-ol71-23-8325/10/092008/809/EFNr. 12zi
Sitronsyre77-92-92, 325/10/092008/809/EFNr. 12zi
Symclosen87-90-1625/10/092008/809/EFNr. 12zi
Klorxylenol88-04-01, 2, 3, 4, 5, 625/10/092008/809/EFNr. 12zi
Diklorofen97-23-42, 3, 4, 6, 1325/10/092008/809/EFNr. 12zi
Triklorkarbanilid101-20-21, 2, 425/10/092008/809/EFNr. 12zi
Glyoksal107-22-2625/10/092008/809/EFNr. 12zi
2,4-heksadiensyre/sorbinsyre110-44-11, 2, 3, 4, 525/10/092008/809/EFNr. 12zi
1,3-diklor-5,5-dimetylhydantoin118-52-5225/10/092008/809/EFNr. 12zi
Klorofen120-32-11, 4, 625/10/092008/809/EFNr. 12zi
Benzylbenzoat120-51-4225/10/092008/809/EFNr. 12zi
Benzetoniumklorid121-54-0125/10/092008/809/EFNr. 12zi
Cetylpyridinklorid123-03-51, 3, 4, 525/10/092008/809/EFNr. 12zi
Nitrometylidyntrimetanol126-11-42, 3, 6, 1325/10/092008/809/EFNr. 12zi
Natriumtosylkloramid/kloramin T127-65-11, 625/10/092008/809/EFNr. 12zi
Kaliumdimetylditiokarbamat128-03-02, 4, 6, 1325/10/092008/809/EFNr. 12zi
Natriumdimetylditiokarbamat128-04-12, 3, 4, 5, 6, 1325/10/092008/809/EFNr. 12zi
Captan133-06-2625/10/092008/809/EFNr. 12zi
Tiram137-26-82, 625/10/092008/809/EFNr. 12zi
Ziram137-30-42, 625/10/092008/809/EFNr. 12zi
Kaliummetylditiokarbamat137-41-7225/10/092008/809/EFNr. 12zi
Metam-Na137-42-82, 4, 6, 1325/10/092008/809/EFNr. 12zi
Dinatriumcyanditiokarbamat138-93-2225/10/092008/809/EFNr. 12zi
1,3-bis(hydroksymetyl)urea140-95-42, 6, 1325/10/092008/809/EFNr. 12zi
Nabam142-59-62, 4, 6, 1325/10/092008/809/EFNr. 12zi
Tiabendazol148-79-8625/10/092008/809/EFNr. 12zi
Diuron330-54-1625/10/092008/809/EFNr. 12zi
Natriumbenzoat532-32-11, 2, 625/10/092008/809/EFNr. 12zi
Hydroksyl-2-pyridon822-89-92, 6, 1325/10/092008/809/EFNr. 12zi
2,6-dimetyl-1,3-dioksan-4-ylacetat828-00-22, 6, 1325/10/092008/809/EFNr. 12zi
Tetradoniumbromid1119-97-7125/10/092008/809/EFNr. 12zi
4,5-diklor-3H-1,2-ditiol-3-on1192-52-52, 625/10/092008/809/EFNr. 12zi
Dinatriumtetraborat, vannfritt1330-43-41, 2, 1325/10/092008/809/EFNr. 12zi
2,4-diklorbenzylalkohol1777-82-82, 6, 1325/10/092008/809/EFNr. 12zi
Klortalonil1897-45-6625/10/092008/809/EFNr. 12zi
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin2372-82-9125/10/092008/809/EFNr. 12zi
2-metyl-2H-isotiazol-3-on2682-20-42, 425/10/092008/809/EFNr. 12zi
Troclosennatrium, dihydrat51580-86-01, 625/10/092008/809/EFNr. 12zi
Troclosennatrium2893-78-91, 625/10/092008/809/EFNr. 12zi
Mecetroniumetylsulfat3006-10-8225/10/092008/809/EFNr. 12zi
Bis(triklormetyl)sulfon3064-70-8625/10/092008/809/EFNr. 12zi
(Etylendioksy)dimetanol3586-55-83, 425/10/092008/809/EFNr. 12zi
Natrium-2.4,6-triklorofenolat3784-03-02, 3, 625/10/092008/809/EFNr. 12zi
Pyridin-2-tiol 1-oksid, natriumsalt3811-73-2425/10/092008/809/EFNr. 12zi
2,2',2'-(heksahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-triyl)trietanol4719-04-42, 3, 425/10/092008/809/EFNr. 12zi
Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroksymetyl)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion5395-50-63, 425/10/092008/809/EFNr. 12zi
Terbutylazin5915-41-3225/10/092008/809/EFNr. 12zi
Metylenditiocyanat6317-18-66, 1325/10/092008/809/EFNr. 12zi
1,3-bis(hydroksymetyl)-5,5-dimetylimidazolidin-2,4-dion6440-58-0225/10/092008/809/EFNr. 12zi
(2-bromo-2-nitrovinyl)benzen7166-19-06, 1325/10/092008/809/EFNr. 12zi
Didecyldimetylammoniumklorid7173-51-51325/10/092008/809/EFNr. 12zi
Prometryn7287-19-66, 1325/10/092008/809/EFNr. 12zi
Kalsiumdiheksa-2,4-dienoat7492-55-91, 3, 625/10/092008/809/EFNr. 12zi
Jod7553-56-22, 4, 5, 625/10/092008/809/EFNr. 12zi
Natriumhydrogensulfitt7631-90-51, 2, 4, 5, 6, 1325/10/092008/809/EFNr. 12zi
Natriumklorid7647-14-5525/10/092008/809/EFNr. 12zi
Ortofosforsyre7664-38-2425/10/092008/809/EFNr. 12zi
Natriumhypokloritt7681-52-9625/10/092008/809/EFNr. 12zi
Dinatriumdisulfitt7681-57-41, 2, 4, 5, 6, 1325/10/092008/809/EFNr. 12zi
Kaliumpermanganat7722-64-7525/10/092008/809/EFNr. 12zi
Natriumsulfitt7757-83-71, 2, 4, 5, 6, 1325/10/092008/809/EFNr. 12zi
Natriumkloritt7758-19-22, 3, 4, 525/10/092008/809/EFNr. 12zi
Natriumklorat7775-09-92, 525/10/092008/809/EFNr. 12zi
Hvitløkekstrakt8008-99-93, 4, 5, 18, 1925/10/092008/809/EFNr. 12zi
Borsyre10043-35-31, 2, 3, 6, 1325/10/092008/809/EFNr. 12zi
Kaliumsulfitt10117-38-11, 2, 4, 5, 6, 1325/10/092008/809/EFNr. 12zi
Natriumhydrogen 2,2′metylenbis[4-klorfenolat]10187-52-72, 3, 4, 6, 1325/10/092008/809/EFNr. 12zi
2,2-dibrom-2-cyanoacetamid10222-01-21, 525/10/092008/809/EFNr. 12zi
Karbendazim10605-21-76, 1325/10/092008/809/EFNr. 12zi
Dinatriumoktaborat, tetrahydrat12280-03-41, 2, 3, 6, 1325/10/092008/809/EFNr. 12zi
Sinkpyrition13463-41-71325/10/092008/809/EFNr. 12zi
Dodecylguanidinmonohydroklorid13590-97-11, 225/10/092008/809/EFNr. 12zi
Bromklorid13863-41-7225/10/092008/809/EFNr. 12zi
(Benzyloksy)metanol14548-60-8225/10/092008/809/EFNr. 12zi
Klortoluron15545-48-96, 1325/10/092008/809/EFNr. 12zi
Natrium-p-klor-m-kresolat15733-22-9425/10/092008/809/EFNr. 12zi
Dikaliumdisulfitt16731-55-81, 2, 4, 5, 6, 1325/10/092008/809/EFNr. 12zi
D-glukonsyre, forbindelse med N,N′-bis((4-klorfenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekandiamidin (2:1)18472-51-04, 625/10/092008/809/EFNr. 12zi
Benzoksoniumklorid19379-90-9125/10/092008/809/EFNr. 12zi
p-[(dijodmetyl)sulfonyl]toluen20018-09-11325/10/092008/809/EFNr. 12zi
(Benzotiazol-2-yltio)metyltiocyanat21564-17-02, 4, 6, 1325/10/092008/809/EFNr. 12zi
Kalium-(E,E)-heksa-2,4-dienoat24634-61-51, 2, 3, 4, 525/10/092008/809/EFNr. 12zi
2-oktyl-2H-isotiazol-3-on26530-20-1425/10/092008/809/EFNr. 12zi
Bromklor-5,5-dimetylimidazolidin-2,4-dion32718-18-63, 4, 5, 6, 1325/10/092008/809/EFNr. 12zi
3-(4-isopropylfenyl)1,1-dimetylurea/isoproturon34123-59-66, 1325/10/092008/809/EFNr. 12zi
1-[2-(allyloksy)-2-(2,4-diklorfenyl)etyl]-1H-imidazol/imazalil35554-44-02, 4, 1325/10/092008/809/EFNr. 12zi
2-brom-2-(brommetyl)pentandinitril35691-65-71325/10/092008/809/EFNr. 12zi
m-fenoksybenzyl-3-((2,2-diklorvinyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboksylat/ permetrin52645-53-12, 3, 525/10/092008/809/EFNr. 12zi
1-[[2-(2,4-diklorfenyl)-4-propyl-1,3-dioksolan-2-yl]metyl]-1H-1,2,4-triazol / propikonazol60207-90-11, 2, 4, 1325/10/092008/809/EFNr. 12zi
4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on64359-81-5625/10/092008/809/EFNr. 12zi
Cis-4-[3-(p-tert-butylfenyl)-2-metylpropyl]-2,6-dimetylmorfolin/ fenpropimorf67564-91-46, 1325/10/092008/809/EFNr. 12zi
Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-18-alkyldimetyl, klorider68391-01-55, 6, 1325/10/092008/809/EFNr. 12zi
Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-16-alkyldimetyl, klorider68424-85-16, 1325/10/092008/809/EFNr. 12zi
Kvaternære ammoniumforbindelser, di-C8-10-alkyldimetyl, klorider68424-95-31325/10/092008/809/EFNr. 12zi
Fettsyrer, kokos, reaksjonsprodukter med dietanolamin68440-04-0325/10/092008/809/EFNr. 12zi
Aminer, C10-16-alkyldimetyl, N-oksider70592-80-2125/10/092008/809/EFNr. 12zi
Pentakalium-bis-(peroksymonosulfat)-bis-(sulfat)70693-62-8125/10/092008/809/EFNr. 12zi
1,3-didecyl-2-metyl-1H-imidazoliumklorid70862-65-62, 3, 4, 6, 1325/10/092008/809/EFNr. 12zi
1-[1,3-bis(hydroksymetyl)-2,5-dioksoimidazolidin-4-yl]-1,3-bis(hydroksymetyl)urea / diazolidinylurea78491-02-86, 725/10/092008/809/EFNr. 12zi
Magnesium-monoperoksyftalat-heksahydrat84665-66-73, 425/10/092008/809/EFNr. 12zi
Tributyltetradecylfosfoniumklorid81741-28-82, 425/10/092008/809/EFNr. 12zi
Tjæresyrer, polyalkylfenolfraksjon84989-05-92, 325/10/092008/809/EFNr. 12zi
Melaleuca alternifolia, ekstrakt/australsk tetreolje85085-48-91, 2, 325/10/092008/809/EFNr. 12zi
Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-14-alkyldimetyl, klorider85409-22-95, 6, 1325/10/092008/809/EFNr. 12zi
Kvaternære ammoniumforbindelser, C12-14-alkyl[(etylfenyl)metyl]dimetyl, klorider85409-23-05, 6, 1325/10/092008/809/EFNr. 12zi
Urea, N,N′-bis(hydroksymetyl)-, reaksjonsprodukter med 2-(2-butoksyetoksy)etanol, etylenglykol og formaldehyd90604-54-92, 6, 1325/10/092008/809/EFNr. 12zi
Kvaternære ammoniumforbindelser, [2-[[2-[(2-karboksyetyl)(2-hydroksyetyl)amino]etyl]amino]-2-oksoetyl]kokosalkyldimetyl, hydroksider, indre salter100085-64-11, 2, 3, 4, 6, 1325/10/092008/809/EFNr. 12zi
1,3-diklor-5-etyl-5-metylimidazolidin-2,4-dion89415-87-2225/10/092008/809/EFNr. 12zi
Reaksjonsprodukter av: Glutaminsyre og N-(C12-14-alkyl)propylendiamin164907-72-61, 325/10/092008/809/EFNr. 12zi
(C8-18)alkylbis(2-hydroksyetyl)ammonium-bis(2-etylhelsyl)fosfat; (C8-18)alkylbis((2-hydroksyetyl)ammonium-2-etylheksylhydrogenfosfat68132-19-4625/10/092008/809/EFNr. 12zi
5-klor-2-(4-klorfenoksy)fenol3380-30-1625/10/092008/809/EFNr. 12zi
3-benzo(b)tien-2-yl-5,6-dihydro-1,4,2-oksatiazin,4-oksid163269-30-54, 6, 1325/10/092008/809/EFNr. 12zi
Reaksjonsprodukter av diisopropanolamin med formaldehyd (1:4)220444-73-56, 1325/10/092008/809/EFNr. 12zi
Reaksjonsprodukt av dimetyladipat, dimetylglutarat, dimetylsuksinat med hydrogenperoksid/perestan-1, 525/10/092008/809/EFNr. 12zi
Bis(3-aminopropyl)oktylamin86423-37-22, 3, 4, 1325/10/092008/809/EFNr. 12zi
(E)-1-((2-klor-1,3-tiazol-5-ylmetyl)-3-metyl-2-nitroguanidin/klotianidin210880-92-5325/10/092008/809/EFNr. 12zi
Bacillus sphaericus143447-72-7225/10/092008/809/EFNr. 12zi
Bacillus thuringiensis var. israelensis serotype H14-2, 525/10/092008/809/EFNr. 12zi
Aminer, n-C10-16-alkyltrimetylendi-, reaksjonsprodukter med kloreddisksyre139734-65-91, 6, 1325/10/092008/809/EFNr. 12zi
Blanding av 1-fenoksypropan-2-ol (EINECS 212-222-7) og 2-fenoksypropan (EINECS 224-027-4)-1, 2, 3, 4, 6, 1325/10/092008/809/EFNr. 12zi
Blanding av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on (EINECS 247-500-7) og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (EINECS 220-239-6)55965-84-9325/10/092008/809/EFNr. 12zi
Kaliumsalter av fettsyrer (C15-21)-225/10/092008/809/EFNr. 12zi
Kvaternært ammoniumjodid308074-50-21, 2, 3, 4, 5, 625/10/092008/809/EFNr. 12zi
Kvaternære ammoniumforbindelser (benzylalkyldimetyl (alkyl fra C8-C22, mettet og umettet, talgalkyl, kokosalkyl og soyaalkyl) klorider, bromider eller hydroksider)/BKC-6, 1325/10/092008/809/EFNr. 12zi
Kvaternære ammoniumforbindelser (dialkyldimetyl (alkyl fra C6-C18, mettet og umettet, og talgalkyl, kokosalkyl og soyaalkyl) klorider, bromider eller metylsulfater)/DDAC-6, 1325/10/092008/809/EFNr. 12zi
Sølvnatriumhydrogenzirkoniumfosfat-325/10/092008/809/EFNr. 12zi
Sølv-sink-aluminium-borfosfatglass/glassoksid, sølv- og sinkholdig398477-47-91, 625/10/092008/809/EFNr. 12zi
(±)-1-(.beta.-allyloksy-2,4-diklorfenyletyl)imidazol/teknisk imazalil73790-28-02, 4, 1325/10/092008/809/EFNr. 12zi
[1.alfa.(S*),3.alfa.]-(.alfa.)-cyano-(3-fenoksyfenyl)metyl-3-(2,2-dikloretenyl)-2,2-diklorvinyl )-2,2-dimetylcyklopropankarboksylat/alfa-cypermetrin67375-30-8625/10/092008/809/EFNr. 12zi
4-brom-2-(4-klorofenyl)-1-(etoksymetyl) -5-(trifluormetyl)-1H-pyrrol-3-karbonitril / klorfenapyr122453-73-06, 1325/10/092008/809/EFNr. 12zi
Aluminiumnatriumsilikat-sølv-kompleks/sølvzeolitt130328-18-6625/10/092008/809/EFNr. 12zi
Aluminiumnatriumsilikat-sølv-kompleks/sølvzeolitt130328-18-61325/10/092008/809/EFNr. 12zi
Aluminiumnatriumsilikat-sølv-sink-kompleks/sølvsinkzeolitt130328-20-01, 625/10/092008/809/EFNr. 12zi
Guazatintriacetat115044-19-4225/10/092008/809/EFNr. 12zi
Blanding av 5-hydroksymetoksymetyl-1-aza-3,7-dioksabicyklo(3.3.0)oktan (CAS 59720-42-2, 16,0 %) og 5-hydroksy-1-aza-3,7-diokaabicyklo(3.3.0)oktan (EINECS 229-457-6, 28,8 %), og 5-hydroksypoly[metylenoksy]metyl-1-aza-3,7-dioksabicyklo(3.3.0)oktan (CAS 56709-13-8; 5,2 %) i vann (50 %)-6, 1325/10/092008/809/EFNr. 12zi
Kopolymer av 2-propenal og propan-1,2-diol191546-07-36, 7, 10, 1325/10/092008/809/EFNr. 12zi
N,N,N′,N′-tetrametyletylendiamin-bis(2-kloretyl)eter kopolymer31075-24-82, 1325/10/092008/809/EFNr. 12zi
Poly(oksy-1,2-etandiyl), .alfa.-[2-(didecylmetylammonio)etyl]- .omega.-hydroksy-, propanoat (salt)94667-33-13, 6, 1325/10/092008/809/EFNr. 12zi
Etanol64-17-5328/02/20102009/322/EFNr. 12zq
N-(triklormetyltio)ftalimid/Folpet133-07-3628/02/20102009/322/EFNr. 12zq
Fluometuron2164-17-26,1328/02/20102009/322/EFNr. 12zq
Lignin9005-53-21,2,3,4,6,1328/02/20102009/322/EFNr. 12zq
Reaksjonsprodukt av dimetyladipat, dimetylglutarat, dimetylsuksinat med hydrogenperoksid/Perestan-328/02/20102009/322/EFNr. 12zq
N-didecyl-N-dipolyetoksiammoniumborat/ didecylpolyoksoetylammonium borat214710-34-62,6,1328/02/20102009/322/EFNr. 12zq
Polyvinylpyrrolidon-jod25655-41-82,4,5,628/02/20102009/322/EFNr. 12zq
Linalool78-70-61931/05/20102009/324/EFNr. 12zr
Propoxur114-26-11831/05/20102009/324/EFNr. 12zr
Fenitrotion122-14-51831/05/20102009/324/EFNr. 12zr
Metylantranilat134-20-31931/05/20102009/324/EFNr. 12zr
Okt-1-en-3-ol339-86-41931/05/20102009/324/EFNr. 12zr
5,5-dimetyl-perhydro-pyrimidin-2-on.alfa.- (4-trifluormetylstyryl)-alfa.-(4-trifluormetyl) cinnamylidenhydrazon/Hydrametylnon67485-29-41831/05/20102009/324/EFNr. 12zr
Diazinon333-41-51803/03/20112010/71/EUNr. 12zu
Bis[1-cyclohexyl-1,2-di(hydroxy-.kappa.O)diazeniumato(2-)]-copper312600-89-811, 1209/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Cyclohexylhydroxydiazene 1-oxide, potassium salt66603-10-91109/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Peroxyoctanoic acid33734-57-511, 1209/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Bronopol52-51-77, 1009/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Chlorocresol59-50-71009/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Formic acid64-18-6909/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Benzoic acid65-85-01109/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Propan-2-ol67-63-09, 10, 11, 1209/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Etylenoksid75-21-82009/02/20112010/72/EUNr. 12zv
2-chloroacetamide79-07-27, 9, 10, 1109/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Glycollic acid79-14-11209/02/20112010/72/EUNr. 12zv
L-(+)-lactic acid79-33-42009/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Symclosene87-90-17, 909/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Diklorofen97-23-47, 9, 10, 11, 1209/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Hexa-2,4-dienoic acid/Sorbic acid110-44-17, 9, 10,09/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Glutaral111-30-87, 9, 10, 2209/02/20112010/72/EUNr. 12zv
2-Phenoxyethanol122-99-67, 10, 1109/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Cetylpyridinium chloride123-03-56, 7, 9, 2009/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Karbondioksid124-38-915, 2009/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Nitromethylidynetrimethanol126-11-411, 1209/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Tosylchloramide sodium127-65-19, 1009/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Potassium dimethyldithiocarbamate128-03-01009/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Sodium dimethyldithiocarbamate128-04-11009/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Captan133-06-27, 9, 1009/02/20112010/72/EUNr. 12zv
N-(trichloromethylthio)phthalimide/Folpet133-07-31009/02/20112010/72/EUNr. 12zv
N,N-diethyl-m-toluamide134-62-32209/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Thiram137-26-87, 10, 11, 1209/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Ziram137-30-47, 9, 10, 11, 1209/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Potassium methyldithiocarbamate137-41-79, 11, 1209/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Metam-sodium137-42-812, 2009/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Disodium cyanodithiocarbamate138-93-29, 11, 1209/02/20112010/72/EUNr. 12zv
1,3-bis(hydroxymethyl)urea140-95-49, 11, 1209/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Nabam142-59-69, 10, 11, 1209/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Thiabendazole148-79-811, 12, 2009/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Dazomet533-74-47, 9, 10, 1109/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Dichloro-N-[(dimethylamino)sulphonyl]fluoro-N-(p-tolyl)methanesulphenamide / Tolylfluanid731-27-11009/02/20112010/72/EUN r. 12zv
Hydroxyl-2-pyridone822-89-99, 10, 11, 1209/02/20112010/72/EUNr. 12zv
2,6-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl acetate828-00-211, 1209/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Dichlofluanid1085-98-91009/02/20112010/72/EUNr. 12zv
4,5-dichloro-3H-1,2-dithiol-3-one1192-52-59, 11, 1209/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Zinc sulphide1314-98-37, 9, 1009/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Disodium tetraborate, anhydrous1330-43-47, 9, 1009/02/20112010/72/EUNr. 12zv
2,4-dichlorobenzyl alcohol1777-82-87, 9, 10, 1209/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Chlorothalonil1897-45-67, 9, 1009/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Fluometuron2164-17-27, 9, 10, 11, 1209/02/20112010/72/EUNr. 12zv
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine2372-82-99, 1009/02/20112010/72/EUNr. 12zv
2,2'-dithiobis[N-methylbenzamide]2527-58-47, 9, 1209/02/20112010/72/EUNr. 12zv
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one2634-33-57, 10, 2209/02/20112010/72/EUNr. 12zv
2-methyl-2H-isothiazol-3-one2682-20-47, 9, 10, 2209/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Sodium dichloroisocyanurate dihydrate51580-86-0909/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Troclosene sodium2893-78-9909/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Bis(trichloromethyl) sulphone3064-70-89, 10, 11, 12, 2209/02/20112010/72/EUNr. 12zv
(ethylenedioxy)dimethanol3586-55-8909/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Dipyrithione3696-28-4909/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Sodium 2,4,6-trichlorophenolate3784-03-0909/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt3811-73-211, 1209/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Methenamine 3-chloroallylochloride4080-31-3909/02/20112010/72/EUNr. 12zv
2,2',2''-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5-triyl)triethanol4719-04-4909/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)imidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione5395-50-69, 1009/02/20112010/72/EUNr. 12zv
N,N'-methylenebismorpholine5625-90-19, 1109/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Terbuthylazine5915-41-311, 1209/02/20112010/72/EUNr. 12zv
(R)-p-mentha-1,8-diene5989-27-51209/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Methylene dithiocyanate6317-18-67, 9, 10, 11, 2209/02/20112010/72/EUNr. 12zv
1,3-bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione6440-58-01109/02/20112010/72/EUNr. 12zv
1,3-bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione6440-58-01209/02/20112010/72/EUNr. 12zv
(2-bromo-2-nitrovinyl)benzene7166-19-01109/02/20112010/72/EUNr. 12zv
(2-bromo-2-nitrovinyl)benzene7166-19-01209/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Didecyldimethylammonium chloride7173-51-57, 909/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Prometryn7287-19-67, 9, 10, 11, 1209/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Sulphur dioxide7446-09-59, 11, 12, 20, 2209/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Calcium dihexa-2,4-dienoate7492-55-97, 9, 2009/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Iodine7553-56-27, 9, 10, 1109/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Silicon dioxide - amorphous7631-86-92009/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Sodium hydrogensulphite7631-90-59, 11, 12, 20, 2209/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Sodium bromide7647-15-67, 909/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Disodium disulphite7681-57-49, 11, 12, 20, 2209/02/20112010/72/EUNr. 12zv
7a-ethyldihydro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazole7747-35-511, 1209/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Sodium sulphite7757-83-79, 11, 12, 20, 2209/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Sodium chlorite7758-19-211, 12, 2009/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Sodium chlorate7775-09-911, 1209/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Lignin9005-53-27, 9, 10, 11, 1209/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Boric acid10043-35-37, 9, 10, 11, 1209/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Chlorine dioxide10049-04-42009/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Potassium sulphite10117-38-19, 11, 12, 20, 2209/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Sodium hydrogen 2,2'methylenebis[4-chlorophenolate]10187-52-77, 9, 10, 11, 1209/02/20112010/72/EUNr. 12zv
2,2-dibromo-2-cyanoacetamide10222-01-23, 7, 9, 1009/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Carbendazim10605-21-711, 1209/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Disodium octaborate tetrahydrate12280-03-47, 9, 10, 11, 1209/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Trimagnesium diphosphide12057-74-82309/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Ammonium bromide12124-97-97, 909/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Hexaboron dizinc undecaoxide/Zinc borate12767-90-7909/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Dodecylguanidine monohydrochloride13590-97-17, 9, 10, 12, 2209/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Bromine chloride13863-41-71209/02/20112010/72/EUNr. 12zv
(benzyloxy)methanol14548-60-89, 10, 1109/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Bis(1-hydroxy-1H-pyridine-2-thionato-O,S)copper14915-37-8909/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Chlorotoluron15545-48-97, 9, 10, 11, 1209/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Sodium p-chloro-m-cresolate15733-22-91009/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Dipotassium disulphite16731-55-89, 11, 12, 20, 2209/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Benzoxonium chloride19379-90-9909/02/20112010/72/EUNr. 12zv
p-[(diiodomethyl)sulphonyl]toluene20018-09-11209/02/20112010/72/EUNr. 12zv
(benzothiazol-2-ylthio)methyl thiocyanate21564-17-07, 10, 1109/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Potassium (E,E)-hexa-2,4-dienoate24634-61-57, 9, 1009/02/20112010/72/EUNr. 12zv
.alpha.,.alpha.',.alpha.''-trimethyl-1,3,5-triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triethanol25254-50-6909/02/20112010/72/EUNr. 12zv
2-octyl-2H-isothiazol-3-one26530-20-11209/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Dimethyloctadecyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chloride27668-52-61009/02/20112010/72/EUNr. 12zv
N'-tert-butyl-N-cyclopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazine-2,4-diamine28159-98-0909/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Bromochloro-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione32718-18-6909/02/20112010/72/EUNr. 12zv
3-(4-isopropylphenyl)-1,1-dimethylurea/Isoproturon34123-59-69, 11, 1209/02/20112010/72/EUNr. 12zv
1-[2-(allyloxy)-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole/Imazalil35554-44-02009/02/20112010/72/EUNr. 12zv
2-bromo-2-(bromomethyl)pentanedinitrile35691-65-77, 9, 10, 1109/02/20112010/72/EUNr. 12zv
4,4-dimethyloxazolidine51200-87-41109/02/20112010/72/EUNr. 12zv
.alpha.-cyano-3-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate/Cypermethrin52315-07-8909/02/20112010/72/EUNr. 12zv
m-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate/Permethrin52645-53-12209/02/20112010/72/EUNr. 12zv
3-iodo-2-propynyl butylcarbamate55406-53-61109/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium sulphate(2:1)55566-30-8909/02/20112010/72/EUNr. 12zv
1-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazole / Propiconazole60207-90-110, 12, 2009/02/20112010/72/E CNr. 12zv
4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one64359-81-51209/02/20112010/72/EUNr. 12zv
3,3'-methylenebis[5-methyloxazolidine]/Oxazolidin66204-44-21009/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Cis-4-[3-(p-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorpholine / Fenpropimorf67564-91-47, 9, 10, 1209/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, chlorides68391-01-57, 9, 1709/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides68424-85-17, 909/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Quaternary ammonium compounds, di-C8-10-alkyldimethyl, chlorides68424-95-37, 9, 2209/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, salts with 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide (1:1)68989-01-511, 1209/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Sodium N-(hydroxymethyl)glycinate70161-44-3709/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis(sulphate)70693-62-811, 1209/02/20112010/72/EUNr. 12zv
1,3-didecyl-2-methyl-1H-imidazolium chloride70862-65-67, 10, 11, 1209/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Tributyltetradecylphosphonium chloride81741-28-89, 11, 1209/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-14-alkyldimethyl, chlorides85409-22-97, 9, 1709/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Quaternary ammonium compounds, C12-14-alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl, chlorides85409-23-0909/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Quaternary ammonium compounds, C12-14-alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl, chlorides85409-23-01709/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Urea, N,N'-bis(hydroxymethyl)-, reaction products with 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, ethylene glycol and formaldehyde90604-54-911, 1209/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Quaternary ammonium compounds, [2-[[2-[((2-carboxyethyl)(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-2-oxoethyl]coco alkyldimethyl, hydroxides, inner salts100085-64-17, 10, 11, 1209/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Mixture of: (C8-18)alkylbis(2-hydroxyethyl)ammonium bis(2-ethylhexyl)phosphate;(C8-18)alkylbis(2-hydroxyethyl)ammonium 2-ethylhexylhydrogenphosphate68132-19-47, 909/02/20112010/72/EUNr. 12zv
6-(phthalimido)peroxyhexanoic acid128275-31-011, 1209/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Tetrachlorodecaoxide complex92047-76-2309/02/20112010/72/EUNr. 12zv
cis-1-(3-chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantane chloride51229-78-89, 1209/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Thiamethoxam153719-23-4909/02/20112010/72/EUNr. 12zv
5-chloro-2-(4-chlorphenoxy)phenol3380-30-1909/02/20112010/72/EUNr. 12zv
3-benzo(b)thien-2-yl-5,6-dihydro-1,4,2-oxathiazine,4-oxide163269-30-57, 1009/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Reaction product of dimethyl adipate, dimethyl glutarate, dimethyl succinate with hydrogen peroxide/Perestane-11, 1209/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Bis(3-aminopropyl)octylamine86423-37-211, 1209/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Amines, n-C10-16-alkyltrimethylenedi-, reaction products with chloroacetic acid139734-65-97, 10, 11, 1209/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Mixture of 1-phenoxypropan-2-ol (EINECS 212-222-7) and 2-phenoxypropanol (EINECS 224-027-4)-10, 1109/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Mixture of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one (EINECS 247-500-7) and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (EINECS 220-239-6)55965-84-97, 9, 1009/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Quaternary ammonium iodides308074-50-2709/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Quaternary ammonium compounds (benzylalkyldimethyl (alkyl from C8-C22, saturated and unsaturated, tallow alkyl, coco alkyl, and soya alkyl) chlorides, bromides, or hydroxides)/BKC-709/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Quaternary ammonium compounds (dialkyldimethyl (alkyl from C6-C18, saturated and unsaturated, and tallow alkyl, coco alkyl, and soya alkyl) chlorides, bromides, or methylsulphates)/DDAC-7, 909/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Quaternary ammonium compounds (benzylalkyldimethyl (alkyl from C8-C22, saturated and unsaturated, tallow alkyl, coco alkyl, and soya alkyl) chlorides, bromides, or hydroxides)/BKC-909/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Sodium lignosulfonate8061-51-61209/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Silver sodium hydrogen zirconium phosphate422-570-31009/02/20112010/72/EUNr. 12zv
[1.alpha.(S*),3.alpha.]-(.alpha.)-cyano-(3-phenoxyphenyl)methyl 3-(2,2-dichloroethenyl)-2.2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate / alfa-cypermetrin67375-30-8909/02/20112010/72/EUNr. 12zv
4-Bromo-2-(4-chlorophenyl) -1-(ethoxymethyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile / Klorfenapyr122453-73-07, 9, 10, 120 9/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Aluminium sodium silicate-silver complex/Silver zeolite130328-18-6709/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Monohydro chloride of polymer of N,N'''-1,6-hexanediylbis[N'-cyanoguanidine] (EINECS 240-032-4) and hexamethylenediamine (EINECS 204-679-6)/Polyhexamethylene biguanide (monomer: 1,5-bis(trimethylen)-guanylguanidinium monohydrochloride)27083-27-8/32289-58-012, 2209/02/20112010/72/EUNr. 12zv
N,N,N',N'-Tetrametyletylendiaminbis(2-kloretyl)eter kopolymer31075-24-89, 11, 1209/02/20112010/72/EUNr. 12zv
N-Didecyl-N-dipolyetoksyammoniumborat/ Didecylpolyoksetylammoniumborat214710-34-69, 10, 11, 1209/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Poly(heksametylenbiguanid)91403-50-81009/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Poly(oksy-1,2-etanediyl), .alfa.-[2-(didecylmetylammonio)etyl]- .omega.-hydroksy-, propanoat (salt)94667-33-19, 11, 1209/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Polymer av N-Metylmetanamin (EINECS 204-697-4 med (klormetyl)oksiran (EINECS 203-439-8)/ Polymert kvartært ammoniumklorid25988-97-01209/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Polyvinylpyrrolidon jod25655-41-87, 9, 10, 1109/02/20112010/72/EUNr. 12zv
Formaldehyd50-00-04, 601/11/20112010/675/EUNr. 12zy
Benzosyre65-85-02001/11/20112010/675/EUNr. 12zy
Natriumbenzoat532-32-111, 2001/11/20112010/675/EUNr. 12zy
2-butanon, peroksid1338-23-49, 2201/11/20112010/675/EUNr. 12zy
Tolnaftat2398-96-1901/11/20112010/675/EUNr. 12zy
Triklosan3380-34-5301/11/20112010/675/EUNr. 12zy
Silisiumdioksid, amorft7631-86-9301/11/20112010/675/EUNr. 12zy
N'-tert-butyl-N-cyclopropyl-6-(metyltio)-1,3,5-triazin-2,4-diamin28159-98-07, 1001/11/20112010/675/EUNr. 12zy
Blanding av cis- og trans-p-mentan-3,8 diol/ Citriodiol42822-86-6201/11/20112010/675/EUNr. 12zy
Formaldehyd50-00-01, 5, 9, 2301/07/20122011/391/EUNr. 12zzc
2-kloracetamid79-07-23, 6, 1301/07/20122011/391/EUNr. 12zzc
Tiabendazol148-79-82, 1301/07/20122011/391/EUNr. 12zzc
2,2'-ditiobis(N-metylbenzamid)2527-58-41301/07/20122011/391/EUNr. 12zzc
Svoveldioksid7446-09-51, 2, 5, 6, 1301/07/20122011/391/EUNr. 12zzc
Perestane-401/07/20122011/391/EUNr. 12zzc
Oligo(2-(2-etoksy)etoksyetylguanidiniumklorid)374572-91-51, 5, 6, 1301/07/20122011/391/EUNr. 12zzc
Poly(heksametylendiamin guanidiniumklorid)57028-96-31, 5, 6, 1301/07/20122011/391/EUNr. 12zzc
Flufenoksuron101463-69-81801/08/20122012/77/EUNr. 12zzg
Cykloheksylhydroksydiazen-1-oksid, kaliumsalt66603-10-96, 7,9,10, 12, 1301/02/20132012/78/EUNr. 12zzh
Difenoksarsin-10-yloksid58-36-6901/02/20132012/78/EUNr. 12zzh
Glyoksal107-22-21201/02/20132012/78/EUNr. 12zzh
1,3-diklor-5,5-dimetylhydantoin118-52-51201/02/20132012/78/EUNr. 12zzh
Natriumtosylkloramid127-65-11101/02/20132012/78/EUNr. 12zzh
Dinatriumtetraborat, vannfritt1330-43-41101/02/20132012/78/EUNr. 12zzh
Kobber7440-50-82, 4, 5, 1101/02/20132012/78/EUNr. 12zzh
Kobbersulfat7758-98-71, 401/02/20132012/78/EUNr. 12zzh
Kalsiumhypokloritt7778-54-3101/02/20132012/78/EUNr. 12zzh
Borsyre10043-35-32201/02/20132012/78/EUNr. 12zzh
Magnesiumfosfid12057-74-82001/02/20132012/78/EUNr. 12zzh
Kloralose15879-93-315, 2301/02/20132012/78/EUNr. 12zzh
Aluminiumfosfid20859-73-82001/02/20132012/78/EUNr. 12zzh
1,3-diklor-5-etyl-5-metylimidazolidin-2,4-dion89415-87-21201/02/20132012/78/EUNr. 12zzh
Metylneodekanamid105726-67-81901/02/20132012/78/EUNr. 12zzh
Tetraklordekaoksidkompleks92047-76-2501/02/20132012/78/EUNr. 12zzh
3-benzo(b)tien-2-yl-5,6-dihydro-1,4,2-oksatiazin,4-oksid163269-30-5901/02/20132012/78/EUNr. 12zzh
Oligo((2-(2-etoksy)-etoksyetyl-guanidiniumklorid)374572-91-52, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 2001/02/20132012/78/EUNr. 12zzh
Poly(heksametylendiamin-guanidiniumklorid)57028-96-32, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 2001/02/20132012/78/EUNr. 12zzh
Diklorvos62-73-71801/11/20122012/254/EUNr. 12zzj
Naled300-76-51801/11/20122012/257/EUNr. 12zzk
Bifentrin82657-04-31801/05/20132012/728/EUNr. 12zzm
Glutaral111-30-8501/02/20142013/85/EUNr. 12zzn
4-(2-nitrobutyl)morfolin2224-44-4601/02/20142013/85/EUNr. 12zzn
4-(2-nitrobutyl)morfolin2224-44-41301/02/20142013/85/EUNr. 12zzn
N,N-(decan-1,10-diydi-1(4H)-pyridyl-4-yliden)bis (oktylammonium)diklorid70775-75-6101/02/20142013/85/EUNr. 12zzn
Salicylsyre69-72-7101/02/20142013/85/EUNr. 12zzn
Formaldehyd50-00-02001/07/20152013/204/EUNr. 12zzo
Bis[1-cyclohexyl-1,2-di(hydroksy-kappa.O) diazeniumato(2-)]-kobber312600-89-87, 9, 1015.05.201512014/227/EUNr. 12nx
Nonansyre112-05-01015.05.201512014/227/EUNr. 12nx
Glutaral111-30-81, 1315.05.201512014/227/EUNr. 12nx
Disølvoksid20667-12-31115.05.201512014/227/EUNr. 12nx
4,4-demetyloksazolidin51200-87-46, 12, 1315.05.201512014/227/EUNr. 12nx
2-butanon, peroksid1338-23-43, 615.05.201512014/227/EUNr. 12nx
Polymer av formaldehyd og akrolein26781-23-7315.05.201512014/227/EUNr. 12nx
Sølvklorid7783-90-63, 4, 5, 1315.05.201512014/227/EUNr. 12nx
Furutre, ekstrakt94266-48-51015.05.201512014/227/EUNr. 12nx
Triklosan3380-34-52, 7, 915.05.201512014/227/EUNr. 12nx
2-fenoksyetanol122-99-6315.05.201512014/227/EUNr. 12nx
Triflumuron64628-44-01828.09.20161(EU) 2015/1736Nr. 12nnn
Cybutryn28159-98-02117.02.20171(EU) 2016/107Nr. 12zzzd
2-butanon, peroksid1338-23-41, 217.02.20171(EU) 2016/108Nr. 12zzze
PHMB (1600; 1.8)27083-27-81, 6, 917.02.20171(EU) 2016/109Nr. 12zzzf
Triklosan3380-34-5117.02.20171(EU) 2016/110Nr. 12zzzg
1,3-diklor-5,5-dimetylhydantoin (omdefinert i hht. post 152)2118-52-51128.11.20171(EU) 2016/1950Nr. 12zzzzg
Cetalkoniumklorid (se post 948)2122-18-91, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 1228.11.20171(EU) 2016/1950Nr. 12zzzzg
Benzyldimetyl(oktadecyl)ammoniumklorid (se post 948)2122-19-01, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 1228.11.20171(EU) 2016/1950Nr. 12zzzzg
Benzododeciniumklorid (se post 948)2139-07-11, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 1228.11.20171(EU) 2016/1950Nr. 12zzzzg
Miristalkoniumklorid (se post 948)2139-08-21, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 1228.11.20171(EU) 2016/1950Nr. 12zzzzg
Didecyldimetylammoniumbromid (se post 949)22390-68-31, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 1228.11.20171(EU) 2016/1950Nr. 12zzzzg
Dimetyldioktylammoniumklorid (se post 949)25538-94-31, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 1228.11.20171(EU) 2016/1950Nr. 12zzzzg
Benzyldodecyldimetylammonium bromid (se post 948)27281-04-11, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 1228.11.20171(EU) 2016/1950Nr. 12zzzzg
Silisiumdioksid - amorft7631-86-91828.11.20171(EU) 2016/1950Nr. 12zzzzg
Kobbersulfat7758-98-7228.11.20171(EU) 2016/1950Nr. 12zzzzg
p-[(dijodmetyl)sulfonyl]toluen20018-09-1228.11.20171(EU) 2016/1950Nr. 12zzzzg
Decyldimetyloktylammoniumklorid (se post 949)232426-11-21, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 1228.11.20171(EU) 2016/1950Nr. 12zzzzg
Benzyldimetyloleylammonium chloride (se post 948)237139-99-41, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 1228.11.20171(EU) 2016/1950Nr. 12zzzzg
3-fenoksybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diklorvinyl)-2,2-dimetylsyklopropankarboksylat (Permetrin)52645-53-1928.11.20171(EU) 2016/1950Nr. 12zzzzg
Kvartære ammoniumforbindelser, benzylkokosalkyldimetyl, klorider (se post 948)261789-71-71, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 1228.11.20171(EU) 2016/1950Nr. 12zzzzg
Kvartære ammoniumforbindelser, dikokosalkyldimetyl, klorider (se post 949)261789-77-31, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 1228.11.20171(EU) 2016/1950Nr. 12zzzzg
Kvartære ammoniumforbindelser, bis(hydrogenert talgalkyl)dimetyl, klorider (se post 949)261789-80-81, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 1228.11.20171(EU) 2016/1950Nr. 12zzzzg
Kvartære ammoniumforbindelser, benzyl-C8-18-alkyldimetyl, klorider (se post 948)263449-41-21, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 1228.11.20171(EU) 2016/1950Nr. 12zzzzg
Kvartære ammoniumforbindelser, di-C6-12-alkyldimetyl, klorider (se post 949)268391-06-01, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 1228.11.20171(EU) 2016/1950Nr. 12zzzzg
Kvartære ammoniumforbindelser, benzyl-C8-16-alkyldimetyl, klorider (se post 948)268424-84-01, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 1228.11.20171(EU) 2016/1950Nr. 12zzzzg
Kvartære ammoniumforbindelser, benzyl-C10-16-alkyldimetyl, klorider (se post 948)268989-00-41, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 1228.11.20171(EU) 2016/1950Nr. 12zzzzg
Aminer, C10-16-alkyldimetyl, N-oksider70592-80-2228.11.20171(EU) 2016/1950Nr. 12zzzzg
Kvartære ammoniumforbindelser, di-C8-18-alkyldimetyl, klorider (se post 949)273398-64-81, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 1228.11.20171(EU) 2016/1950Nr. 12zzzzg
Dihydrogenbis[monoperoksyftalato(2-)-O1,OO1]magnesat(2-) heksahydrat14915-85-4228.11.20171(EU) 2016/1950Nr. 12zzzzg
Margosaekstrakt som ikke er fra kjerner av Azadirachta indica ekstrahert med vann og videre bearbeidet med organiske løsemidler og ikke fra kaldpresset olje fra kjerner av Azadirachta Indica ekstrahert med superkritisk karbondioksid84696-25-31828.11.20171(EU) 2016/1950Nr. 12zzzzg
Kvartære ammoniumforbindelser, benzyl-C8-18-alkyldimetyl, bromider (se post 948)291080-29-41, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 1228.11.20171(EU) 2016/1950Nr. 12zzzzg
1,3-diklor-5-etyl-5-metylimidazolidin-2,4-dion (omdefinert i hht. post 777)289415-87-21128.11.20171(EU) 2016/1950Nr. 12zzzzg
1-(4-klorfenyl)-4,4-dimetyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmetyl)pentan-3-ol (tebukonazol)107534-96-3928.11.20171(EU) 2016/1950Nr. 12zzzzg
Reaksjonsprodukt av dimetyladipat, dimetylglutarat, dimetylsuksinat med hydrogenperoksid (perestan)-228.11.20171(EU) 2016/1950Nr. 12zzzzg
Alkyl-benzyl-dimetylammoniumklorid/ benzalkoniumklorid (se post 948)28001-54-51, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 1228.11.20171(EU) 2016/1950Nr. 12zzzzg
Kvartære ammoniumforbindelser (dialkyldimetyl (alkyl fra C6-C18, mettet og umettet, og talgalkyl, kokosalkyl, og soyaalkyl) klorider, bromider, eller metylsulfater) (DDAC)-1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 1228.11.20171(EU) 2016/1950Nr. 12zzzzg
Kvartære ammoniumforbindelser (alkyltrimetyl (alkyl fra C8-C18, mettet og umettet, og talgalkyl, kokosalkyl, og soyaalkyl) klorider, bromider, eller metylsulfater) (TMAC)-828.11.20171(EU) 2016/1950Nr. 12zzzzg
Kvartære ammoniumforbindelser (benzylalkyldimetyl (alkyl fra C8-C22, mettet og umettet, talgalkyl, kokosalkyl, og soyaalkyl) klorider, bromider, eller hydroksider) (BKC)-1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 1228.11.20171(EU) 2016/1950Nr. 12zzzzg
3-fenoksybenzyl (1R)-cis,trans-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)syklopropankarboksylat (d-fenotrin)188023-86-11828.11.20171(EU) 2016/1950Nr. 12zzzzg
Kvartære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-16-alkyldimetyl, klorider (andre enn stoffet omfattet av post 671)2-1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 2228.11.20171(EU) 2016/1950Nr. 12zzzzg
Kvartære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-18-alkyldimetyl, klorider (andre enn stoffet omfattet av post 667)2-1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 2228.11.20171(EU) 2016/1950Nr. 12zzzzg
Kvartære ammoniumforbindelser, C12-14-alkyl[(etylfenyl)metyl]dimetyl, klorider (andre enn stoffet omfattet av post 725)2-1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 2228.11.20171(EU) 2016/1950Nr. 12zzzzg
Kvartære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-14-alkyldimetyl, klorider (andre enn stoffet omfattet av post 724)2-1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 2228.11.20171(EU) 2016/1950Nr. 12zzzzg
Sølv-sink-aluminium-boronfosfatglass/glassoksid, med sølv- og sinkinnhold398477-47-92, 7, 928.11.20171(EU) 2016/1950Nr. 12zzzzg
Kvartære ammoniumforbindelser, di-C8-10-alkyldimetyl, klorider (andre enn stoffet omfattet av post 673)2-1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 1228.11.20171(EU) 2016/1950Nr. 12zzzzg
Kvartære ammoniumforbindelser, kokosalkyltrimetyl, klorider (andre enn stoffet omfattet av post 635)2-828.11.20171(EU) 2016/1950Nr. 12zzzzg
Aluminiumnatriumsilikat-sølv-sink kompleks/sølvsinkzeolitt130328-20-02, 7, 928.11.20171(EU) 2016/1950Nr. 12zzzzg
(±)-1-(.beta.-allyloksy-2,4-diklorfenyletyl)imidazol (teknisk imazalil)73790-28-0328.11.20171(EU) 2016/1950Nr. 12zzzzg
1Dato gitt i tabellen gjelder for omsetningsforbud. Bruk er forbudt 6 måneder etter denne dato.
2Henviser til post i vedlegg II til forordning (EU) nr. 1062/2014.

Rettsakter

Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12n (forordning (EU) nr. 528/2012), (forordning (EU) nr. 736/2013), (forordning (EU) nr. 837/2013) og (forordning (EU) nr. 334/2014), nr. 12nk (forordning (EU) nr. 354/2013), nr. 12nl (forordning (EU) nr. 564/2013), nr. 12nm (forordning (EU) nr. 88/2014), 12nza (forordning (EU) nr. 1062/2014), 12nna (beslutning (EU) nr. 492/2014), nr. 12nnb (beslutning 2014/397/EU), nr. 12nnc (beslutning 2014/402/EU), nr. 12nnd (beslutning (EU) 2015/646), nr. 12nne (beslutning (EU) 2015/655), nr. 12nno (beslutning (EU) 2015/1737), nr. 12nnp (beslutning (EU) 2015/1751), nr. 12nnv (beslutning (EU) 2015/1985), nr. 12nnw (beslutning (EU) 2016/903), nr. 12nnx (beslutning (EU) 2016/904), nr. 12nny (beslutning (EU) 2016/1174), nr. 12nnz (beslutning (EU) 2016/1175), nr. 12zzp (forordning (EU) nr. 414/2013, forordning (EU) 2016/1802), nr. 12zzv (beslutning (EU) 2015/411), nr. 12zzzk (beslutning (EU) 2016/135), nr. 12zzzzf (beslutning (EU) 2016/1943), nr. 14 (beslutning 2014/756/EU), nr. 15 (beslutning 2014/757/EU), nr. 16 (beslutning 2014/758/EU), nr. 19 (beslutning (EU) 2016/678) slik Klima- og miljødepartementet tolker denne delen av EØS-avtalen med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen av rettsaktene i samsvar med vedlegg II kapittel XV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. 

For å lese biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) nr. 736/2013 om varigheten av stoffvurderingsprogrammet se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) nr. 837/2013 om endring av vedlegg III til biocidforordningen om informasjonskrav ved søknader om godkjenning av biocidprodukter se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) nr. 334/2014 om endring av biocidforordningen se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) nr. 354/2013 om endringer av produktgodkjenninger se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) nr. 564/2013 om gebyrer og avgifter som skal betales til ECHA se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) nr. 88/2014 om fastsettelse av en prosedyre for endring av vedlegg I til biocidforordningen se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) nr. 1062/2014 som erstatter forordning (EU) nr. 1451/2007 om biocidprogrammet (frister m.m.) se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) nr. 492/2014 som supplerer biocidforordningen når det gjelder regler for fornyelse av godkjenninger for biocidprodukter som omfattes av gjensidig godkjenning se her: pdf.gif  

For å lese beslutning 2014/397/EU om forlengelse av utløpsdatoen for godkjenning av difetialon og difenakum til bruk i biocidprodukter i produkttype 14 se her: pdf.gif  

For å lese beslutning 2014/402/EU om begrensninger i godkjenninger av biocidprodukter til treimpregnering som inneholder IPBC med Storbritannia som første godkjenningsland meldt av Tyskland se her: pdf.gif  

For å lese beslutning (EU) 2015/646 om bakteriekulturer som har til formål å redusere fast organisk materiale og som bringes i omsetning med dette formål i henhold til artikkel 3(3) i forordning (EU) nr. 528/2012 se her: pdf.gif  

For å lese beslutning (EU) 2015/655 om en polydimetylsiloksanbasert formulering til myggbekjempelse i henhold til artikkel 3(3) i forordning (EU) nr. 528/2012 se her: pdf.gif  

For å lese beslutning (EU) 2015/1737 om forlengelse av utløpsdatoen for godkjenning av bromadiolon, klorfacinon og kumatetralyl til bruk i biocidprodukter i produkttype 14 se her: pdf.gif  

For å lese beslutning (EU) 2015/1751 om betingelser knyttet til godkjenning av et biocidprodukt som inneholder bromadiolon henvist av Storbritannia i overensstemmelse med artikkel 36 i forordning (EU) nr. 528/2012 se her: pdf.gif  

For å lese beslutning (EU) 2015/1985 om et anti-virus lommetørkle impregnert med sitronsyre i henhold til artikkel 3(3) i forordning (EU) nr. 528/2012 se her: pdf.gif  

For å lese beslutning (EU) 2016/903 om et hestedekken impregnert med permetrin benyttet i den hensikt å kontrollere plagende insekter i hestens omgivelser i henhold til artikkel 3(3) i forordning (EU) nr. 528/2012 se her: pdf.gif  

For å lese beslutning (EU) 2016/904 om produkter brukt til hånddesinfisering som inneholder propan-2-ol i henhold til artikkel 3(3) i forordning (EU) nr. 528/2012 se her: pdf.gif  

For å lese beslutning (EU) 2016/1174 om vilkår og betingelser for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder difenakum, henvist av Spania i samsvar med artikkel 36 i forordning (EU) nr. 528/2012 se her: pdf.gif  

For å lese beslutning (EU) 2016/1175 om vilkår og betingelser for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder spinosad, henvist av Storbritannia i samsvar med artikkel 36 i forordning (EU) nr. 528/2012 se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) nr. 414/2013 om spesifisering av prosedyre for godkjenning av samme biocidprodukter i samsvar med forordning (EU) nr. 528/2012 se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) nr. 2016/1802 om endring i forordning (EU) nr. 414/2013 om spesifisering av prosedyre for godkjenning av samme biocidprodukter se her: pdf.gif  

For å lese beslutning (EU) 2015/411 om kationiske polymerbindemidler med kvartære ammoniumforbindelser, som blandes i malinger og lignende overflatebehandlingsmidler i henhold til artikkel 3(3) i forordning (EU) nr. 528/2012 se her: pdf.gif  

For å lese beslutning (EU) 2016/135 om forlengelse av utløpsdatoen for godkjenning av flokumafen, brodifakum og warfarin til bruk i biocidprodukter i produkttype 14 se her: pdf.gif  

For å lese beslutning (EU) 2016/1943 om bruk av parafinolje som belegg på egg for å kontrollere bestander av rugende fugl i henhold til artikkel 3(3) i forordning (EU) nr. 528/2012 se her: pdf.gif  

For å lese beslutning 2014/756/EU om godkjenninger av biocidprodukter til treimpregnering som inneholder IPBC og propikonazol med Storbritannia som første godkjenningsland meldt av Tyskland se her: pdf.gif  

For å lese beslutning 2014/757/EU om begrensninger av godkjenning av biocidprodukter til treimpregnering som inneholder IPBC med Danmark som første godkjenningsland meldt av Tyskland se her: pdf.gif  

For å lese beslutning 2014/758/EU om avvisning av tysk avslag om godkjenning av biocidprodukter til treimpregnering som inneholder propikonazol, IPBC og tebukonazol med Storbritannia som første godkjenningsland meldt av Tyskland se her: pdf.gif  

For å lese beslutning (EU) 2016/678 om et produkt bestående av tørkede lavendelblomster i pose som markedsføres til bekjempelse av møll i henhold til artikkel 3(3) i forordning (EU) nr. 528/2012 se her: pdf.gif