OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON
Norsk Lovtidend logo

Ikraftsetting av lov 21. april 2017 nr. 17 om endringer i naturskadeforsikringsloven (dekning for relokalisering ved fare for ny naturskade)

DatoFOR-2017-04-21-481
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse01.01.2018
EndrerLOV-1989-06-16-70
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2017-04-21-17
Kunngjort21.04.2017   kl. 15.10
Journalnr2017-0373
KorttittelIkrafts. av endringslov til naturskadeforsikringsloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 21. april 2017 med hjemmel i lov 21. april 2017 nr. 17 om endringer i naturskadeforsikringsloven (dekning for relokalisering ved fare for ny naturskade) del II. Fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet. 

Loven gjelder fra 1. januar 2018.