OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON
Norsk Lovtidend logo

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62° N i 2017

DatoFOR-2017-05-15-607
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
Publisert
Ikrafttredelse15.05.2017
EndrerFOR-2016-12-21-1826
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-2016-12-21-1826-§35 LOV-2008-06-06-37-§11, LOV-2008-06-06-37-§12, LOV-2008-06-06-37-§14, LOV-2008-06-06-37-§16, LOV-2008-06-06-37-§27, LOV-2008-06-06-37-§36, LOV-2008-06-06-37-§37, LOV-2008-06-06-37-§39, LOV-2008-06-06-37-§59, LOV-1999-03-26-15-§12, LOV-1999-03-26-15-§20, LOV-1999-03-26-15-§21, FOR-2000-02-11-99
Kunngjort19.05.2017   kl. 14.40
Journalnr2017-0458
KorttittelEndr. i forskrift om regulering av torskefisket m.m., 62° N, 2017

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 15. mai 2017 med hjemmel i forskrift 21. desember 2016 nr. 1826 om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62° N i 2017 § 35.

I

I forskrift 21. desember 2016 nr. 1826 om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62° N i 2017 gjøres følgende endringer: 

§ 19 første og annet ledd (endret) skal lyde:

Kvoteenhet etter hjemmelslengde og største lengde er som følger:

Hjemmels-
lengde
Største lengdeKvoteenhet (garantert kvote)Kvoteenhet (maksimalkvote)
Under 11 mUnder 11 m6,5752(Ubegrenset)
Over 11 m6,5752(Ubegrenset)
11–14,9 mUnder 11 m6,6234(Ubegrenset)
Over 11 m6,6234(Ubegrenset)
15–20,9 mUnder 11 m6,3763(Ubegrenset)
Over 11 m6,3763(Ubegrenset)
21–27,9 mUnder 11 m4,9708(Ubegrenset)
Over 11 m4,9708(Ubegrenset)

Fartøy med adgang til å delta kan fiske følgende kvanta hyse (tonn):

Hjemmels-
lengde
KvotefaktorMaksimalkvote største lengde under 11 mMaksimalkvote største lengde over 11 mHerav garantert kvote
Under 7 meter1,2810UbegrensetUbegrenset8,4
7–7,91,4983UbegrensetUbegrenset9,9
8–8,91,7842UbegrensetUbegrenset11,7
9–9,92,2074UbegrensetUbegrenset14,5
10–10,92,3560UbegrensetUbegrenset15,5
11–11,93,0622UbegrensetUbegrenset20,3
12–12,93,6317UbegrensetUbegrenset24,1
13–13,94,4053UbegrensetUbegrenset29,2
14–14,95,0178UbegrensetUbegrenset33,2
15–20,98,8415UbegrensetUbegrenset56,4
21–27,98,5049UbegrensetUbegrenset42,3
 

Vedlegg 2 (Vern av kysttorsk 2017) oppheves.

II

Forskriften trer i kraft 15. mai 2017.