OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON
Norsk Lovtidend logo

Forskrift om oppheving av forskrift om bruk av vannscooter og lignende

DatoFOR-2017-05-18-609
DepartementKlima- og miljødepartementet
Publisert
Ikrafttredelse18.05.2017
EndrerFOR-2013-06-21-701
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1998-06-26-47-§40
Kunngjort19.05.2017   kl. 14.40
Journalnr2017-0460
KorttittelOpph. av forskrift om bruk av vannscooter og lignende

Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet 18. mai 2017 med hjemmel i lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter (småbåtloven) § 40.

I

Forskrift 21. juni 2013 nr. 701 om bruk av vannscooter og lignende oppheves.

II

Denne forskriften trer i kraft straks.