OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON
Norsk Lovtidend logo

Forskrift om endring i forskrift om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner (vedlegg 1)

DatoFOR-2017-05-18-610
DepartementSamferdselsdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse18.05.2017
EndrerFOR-2012-11-02-1040
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-04-17-19-§14, LOV-2009-04-17-19-§42
Kunngjort19.05.2017   kl. 14.40
Journalnr2017-0461
KorttittelEndr. i forskrift om mal for kommunale ordensforskrifter

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 18. mai 2017 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) § 14 annet ledd og § 42 annet ledd.

I

I forskrift 2. november 2012 nr. 1040 om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner gjøres følgende endring i vedlegg 1: 

Ny § 9A. Regulering av bruk av fritidsfartøy

For å ivareta hensynet til trygg ferdsel, forsvarlig forvaltning av farvannet, miljø eller friluftsliv reguleres bruk av fritidsfartøy som følger

a).......
b).......
c).......

II

Forskriften trer i kraft straks.

Mal i Word-format 

Til sist tilføyes: 

For å laste ned malen i Word-format se her: word.gif