Dokumentet Lov om helsetjenesten i kommunene. er kun tilgjengelig i Lovdata PRO.Følgende dokumenter kan være det du ser etter