Dokumentet Lov om helsetjenesten i kommunene. (Norsk Lovtidend Avd. I) er kun tilgjengelig i Lovdata PRO.Følgende dokumenter kan være det du ser etter