OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON
Norsk Lovtidend logo

Lov om endringer i lov 9. desember 2011 nr. 52 om endringer i skatteloven

DatoLOV-2016-12-20-117
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2016 hefte 17 s 2711
Ikrafttredelse20.12.2016
EndrerLOV-2011-12-09-52, LOV-1999-03-26-14
Gjelder for
Hjemmel
Kunngjort20.12.2016   kl. 17.35
Journalnr2016-1357
KorttittelEndringslov til skatteloven

Prop.1 LS (2016-2017), Innst.4 L (2016-2017), Lovvedtak 44 (2016-2017). Stortingets første og andre gangs behandling hhv. 17. og 20. desember 2016. Fremmet av Finansdepartementet. 

Endringer i følgende lov:

Lov 9. desember 2011 nr. 52 om endringer i skatteloven.

I

I lov 9. desember 2011 nr. 52 om endringer i skatteloven gjøres følgende endringer: 

Del III oppheves. 

Del IV tredje ledd oppheves.

II

Endringene under I trer i kraft straks.