OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON
Norsk Lovtidend logo

Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Gildeskål kommune, Nordland

DatoFOR-2016-12-15-1908
Publisert
Ikrafttredelse01.01.2017
EndrerFOR-1998-03-12-344
Gjelder forGildeskål kommune, Nordland
HjemmelLOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort10.01.2017   kl. 14.30
Journalnr2017-0014
KorttittelForskrift om åpningstider for serveringssteder, Gildeskål

Hjemmel: Fastsatt av Gildeskål kommunestyre 15. desember 2016 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15.

§ 1.Serveringssteder uten skjenkebevilling i Gildeskål kommune kan holde åpent hele døgnet.
§ 2.Serveringssteder som har bevilling til uteservering skal holde uteserveringen lukket i tiden fra kl. 02.30 til kl. 08.00.
§ 3.For serveringssteder med skjenkebevilling gjelder åpningstider fastsatt av kommunestyret.
§ 4.Forskriften trer i kraft 1. januar 2017. Fra samme tid oppheves forskrift 12. mars 1998 nr. 344 om åpnings- og skjenketider for serveringssteder, samt salgstid for øl, Gildeskål kommune, Nordland.