OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON
Norsk Lovtidend logo

Forskrift om endring i forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Elverum kommune, Hedmark

DatoFOR-2017-03-13-475
Publisert
Ikrafttredelse01.05.2017
EndrerFOR-2013-04-17-1245
Gjelder forElverum kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2016-01-08-12-§6
Kunngjort20.04.2017   kl. 13.35
Journalnr2017-0191
KorttittelEndr. i forskrift om adgang til jakt etter elg mv., Elverum

Hjemmel: Fastsatt av Elverum kommune ved Viltfaglig utvalg 13. mars 2017 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 8. januar 2016 nr. 12 om forvaltning av hjortevilt § 6.

I

I forskrift 17. april 2013 nr. 1245 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Elverum kommune, Hedmark blir det gjort endring i minsteareal for elg. 

§ 2 tabellen lyder etter endringene:

Hele/Deler av kommunenElg: Minsteareal i daaHjort: Minsteareal i daaRådyr: Minsteareal i daaBever: Minste vannlengde
Driftsplanområde Strandbygda øst.2 30010 0003 0002,5 km
Driftsplanområdene Heradsbygda og Storberget, Nysetermarka og Hvarstadsetra samt enkeltvaldene innen dette området.2 600100 0003 0002,5 km
Resten av kommunen.3 000100 0003 0002,5 km

II

Endringen gjelder fra 1. mai 2017.