OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON
Norsk Lovtidend logo

Forskrift om endring i forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Østfold

DatoFOR-2017-04-19-478
Publisert
Ikrafttredelse21.04.2017
EndrerFOR-2017-03-28-397
Gjelder for
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§13, FOR-1980-11-24-1, FOR-1990-01-25-92-§5-2
Kunngjort20.04.2017   kl. 13.35
Journalnr2017-0203
KorttittelEndr. i forskrift om vegliste for Østfold

Hjemmel: Fastsatt av Statens vegvesen, regionvegkontoret, Region øst 19. april 2017 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 13 og delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1, jf. forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 5-2 nr. 2 bokstav a og b. 

For gjeldende bestemmelser om vekter og dimensjoner vises til forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy, kap. 5.

I

I forskrift 28. mars 2017 nr. 397 om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Østfold gjøres følgende endring: 

Strekninger godkjent for modulvogntog 

lf-20170419-0478-01-01.png

II

Endringen gjelder fra 21. april 2017.