Forskrift om naturfredning, Nordkapp-fjellet og Hornvika, Måsøy og Kjeldvik, Finnmark.

DatoFOR-1929-05-31-4259
Publisert
Ikrafttredelse31.05.1929
Sist endret
Endrer
Gjelder forFinnmark
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§25, LOV-1910-07-25-3 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturfredning, Nordkapp-fjellet m.m.

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res 31. mai 1929 med hjemmel i lov av 25. juli 1910 nr. 3 om naturfredning.

I

I henhold til lov om naturfredning av 25. juli 1910, kfr. lov av 14. juli 1916, skal Nordkapp-fjellet og Hornvika, beliggende i Måsøy og Kjelvik herreder i Finnmark fylke, for så vidt angår både plante- og dyreliv, være fredet mot beskadigelse eller ødeleggelse av ethvert slags.

Det fredede områdes landgrense er i sydvest bekken som flyter ut i den innerste vik av Røkhullet, og en linje i direkte fortsettelse av denne bekk i samme retning til den møter den bekken som renner ut i den østligste del av Hornvika. Denne bekk danner områdets østlige grense.

II

Fredningsvedtaket blir å kunngjøre ved opslag på det fredede område.