Forskrift om fredning av enkelte fuglelarter på fyrstasjoner, Vestfold, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Finnmark.

DatoFOR-1935-05-24-4257
PublisertII 1935 s 337
Ikrafttredelse24.05.1935
Sist endretFOR-2013-08-23-1029
Endrer
Gjelder forVestfold, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Finnmark.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§25, LOV-1910-07-25-3 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
Rettet05.12.2007, rettet forskriftens årstall fra 1929.
KorttittelForskrift om fredning av enkelte fuglelarter på fyrstasjoner, Vestfold, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Finnmark

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 24. mai 1935 med hjemmel i lov av 25. juli 1910 nr. 3 om naturfredning. Endret ved forskrifter 28 mai 2010 nr. 884 (i kraft 1 aug 2010), 23 aug 2013 nr. 1029.

I

I henhold til lov om naturfredning av 25. juli 1910, jf. lov av 14. juli 1916, skal fuglelivet med undtagelse av kråke, ravn (korp) og stormåse, på de på en fremlagt liste nevnte fyrstasjoner med tilliggende statsgrunn være fredet mot ødeleggelse eller skade av ethvert slags, heri innbefattet borttaking av fugleegg.

II

Fredningen er ikke til hinder for adgang for fyrbetjeningen til utnyttelse av enkelte steder som egg- og dunvær.

III

Fredningsvedtaket blir å kunngjøre ved opslag på fredningsstedene.

På den i post I nevnte liste er opført følgende fyrstasjoner:

Fyrstasjoner Beliggenhet
Svenner, Stavern, Vestfold
Torungen, Hisøy, Aust-Agder
Homborsund, Eide, Aust-Agder
Oksøy, Oddernes, Vest-Agder
Songvår, Søgne, Vest-Agder
Katland, Farsund, Vest-Agder
Egerøy, Eigersund landsogn, Rogaland
Kvasseim, Ogna, Rogaland
Obrestad, Nærbø, Rogaland
Feisteinen, Sandnes, Rogaland
Flatholmen, Sola, Rogaland
Sørhaugøy, Austrheim, Hordaland
Ryvarden, Solund, Sogn og Fjordane
Skjelanger, Herdla, Hordaland
Skarvøy, Herdla, Hordaland
Hellisøy, Hjelme, Hordaland
Utvær, Solund, Sogn og Fjordane
Ytterøyane, Kinn, Sogn og Fjordane
Terningen, Sandstad, Sør-Trøndelag
Vingleia, N. Frøya, Sør-Trøndelag
Finvær, N. Frøya, Sør-Trøndelag
Halten, N. Frøya, Sør-Trøndelag
Kjeungskjær, Ørland, Sør-Trøndelag
Tarven, Nes, Sør-Trøndelag
Asenvågøya, Jøssund, Sør-Trøndelag
Buholmråsa, Osen, Sør-Trøndelag
Ellingråsa, Flatanger, Nord-Trøndelag
Nærøysund, Vikna, Nord-Trøndelag
Måholmen, Vikna, Nord-Trøndelag
Sklinna, Leka, Nord-Trøndelag
Støtt, Meløy, Nordland
Tranøy, Hammarøy, Nordland
Rotvær, Lødingen, Nordland
Værøy, Værøy, Nordland
Lilleøy, Bø, Nordland
Kjølnes, Berlevåg, Finnmark
Vardø, Vardø, Finnmark
0Endret ved forskrifter 28 mai 2010 nr. 884 (i kraft 1 aug 2010), 23 aug 2013 nr. 1029 (tatt ut Færder).