Res. um freding av ymse tre i Sogn og Fjordane fylke og Hordaland fylke.

DatoFOR-1935-06-07-3
PublisertII 1935 s 388
Ikrafttredelse07.06.1935
Sist endretFOR-2006-10-04-1683 fra 01.04.2007
Endrer
Gjelder forUllensvang og Voss kommuner, Hordaland.
HjemmelLOV-1910-07-25-3, LOV-1970-06-19-63-§11, LOV-1970-06-19-63-§12 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelRes. um freding av tre i Hordaland og Sogn og Fjordane

Fastsett ved kgl.res. Endra ved forskrift 4 okt 2006 nr. 1683. 

I.I samhøve med § 1 i lov um naturfreding frå 25 juli 1910, jfr. lov frå 14 juli 1916, skal etternemnde tre vera freda mot skade eller øydeleggjing av alle slag:

I Sogn og Fjordane fylke:

1.- - -.

I Hordaland fylke:

2.Ei samling barlindar på Barlindæ i utmarki ved Åkre på gardane Djønno gnr. 126 bnr. 3 og bnr. 4, Kinsarvik herad.
3.Ein kjempestor einer i Sumarstreet på Gjernes gnr. 96 bnr. 18, Voss herad.
4.Ei stor fure i Bjørkemoen på Bjørke gnr. 158 bnr. 3, Voss herad.
5.Ei stor gran og ei stor fure på Istad gnr. 173 bnr. 4, Voss herad.
II.Fredningsvedtaket skal kunngjerast med uppslag på fredingsstadene.
0Endra ved forskrift 4 okt 2006 nr. 1683 (i kraft 1 april 2007).