Forskrift om fredning av dyrelivet i område i Bergen kommunes fjellstrekninger, Bergen kommune, Hordaland.

DatoFOR-1946-05-03-6
PublisertI 1946 s 196, II 1946 s 130
Ikrafttredelse03.06.1946
Sist endret
Endrer
Gjelder forOmråde i Bergen kommunes fjellstrekninger, Bergen kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1970-06-19-63 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskr. om fredning av dyrelivet, Bergen

Kapitteloversikt:

I.

Dyrelivet i et område i Bergen kommunes fjellstrekninger skal være fredet mot ødeleggelse eller skade av ethvert slag.

Området ligger innenfor følgende grenser:

Fra den østre del av stemmen ved Svartediket østover langs fredningsgjerdet mot Ulrikken til sørøstre hjørne av Langelivatn, langs dettes østre grense til fredningsgjerdet ved vatnets nordende, videre langs fredningsgjerdet mot nord til bygrensen ved Jordalsvatn, bygrensen (bygjerdet) nordover til holmen i Langevatn, derfrea langs Munkebotbnsveg til stemmen ved Munkebotnsvatn, fra dettes søndre ende i rett linje sørover til reguleringsbassenget i Skredderdalen, derfra videre i rett linje til Fløystangen, fra denne langs Kamvegen til dennes skjæringspunkt med vegen fra Skansemyren, derfra i østlig retning til søndre ende av Blåmannsvegen, med Kviturbekken nedover til dens utløp i Svartediket og herfra langs vegen til stemmen.

Innenfor dette område er det forbudt:

1.å drepe, fange, skade eller forstyrre dyr,
2.å ødelegge eller røve reir, hi eller egg,
3.å løse skudd, samt
4.å gå med skytevåpen. Unntatt herfra er jaktpolitiet, likeledes jaktberettigede i nabofelter på veg til eller fra disse felter, som har med seg legitimasjonskort utstedt av Bergen kommune. Innenfor området skal kortet vises fram når noen krever det.
5.Hunder skal føres i band innen området og på veger som danner grenser for dette fra 1 april til 15 august. For harehund og hund av annen rase som jager hare, gjelder bandtvangen hele året.

Løse hunder (hunder som ikke følger sitt herskap) som jager eller forstyrrer dyrelivet, innbringes til politiet. De kan avlives på stedet av jaktpolitiet såframt de ikke kan innfanges.

II.

De nærmere regler for fredningen og om felling av rovdyr som måtte vise seg nødvendig, fastsettes av Vestlandske Kretsforening for Naturfredning i Norge i samarbeid med Bergens kommune og godkjennes av Kirke- og undervisningsdepartementet.

Fredningsvedtaket blir å kunngjøre ved oppslag på fredningsomrtådet og i ett eller flere lokalblad.