Forskrift om fredning av fuglelivet, Kubbøya, Søgne kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1946-05-03-8
PublisertI 1946 s 198, II 1946 s 130
Ikrafttredelse03.06.1946
Sist endretFOR-1980-03-28-65
Endrer
Gjelder forKubbøya, Søgne kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1970-06-19-63 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskr. om fredning av fuglelivet, Søgne

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 3. mai 1946. 

I.

Fuglelivet på Kubbøya i Søgne herred, Vest-Agder, skal være fredet mot ødelegging og skade i enhver form. På det fredete område skal det være forbudt:

1.å drepe, fange, skade eller forstyrre fugl,
2.å ødelegge eller røve reir eller egg.

II.

Fredningsvedtaket blir å kunngjøre ved oppslag og i ett eller flere lokalblad.