Forskrift om fredning av natur, Rød gnr. 1, bnr. 4-7, Tjøme kommune, Vestfold.

DatoFOR-1951-03-09-2
PublisertI 1951 s 181, II 1951 s 78
Ikrafttredelse09.04.1951
Sist endretFOR-1954-04-02-3
Endrer
Gjelder forRød gnr. 1, bnr. 4-7, Tjøme kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1970-06-19-63 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskr. om fredning av natur, Tjøme

Skogen, plantelivet og dyre- og fuglelivet på gården Rød, gnr. 1/ bnr. 4-7, i Tjøme herred, Vestfold fylke, tilhørende Alf Larsen, skal være fredet mot ødeleggelse eller skade i enhver form. På det fredete område er det forbudt:

1.å drive ut skog. I samråd med Landsforbundet for Naturfredning i Norge og fylkesskogmesteren i Vestfold skal det dog være tillattt for eieren å hogge de trær som det finnes hensiktsmessig å fjerne.
2.å gjøre skade på trær, busker eller planter.
3.å drepe, fange, skade eller forstyrre dyr eller fugl.
4.å ødelegge eller røve hi, reir, eller egg.

Fredningen blir å kunngjøre ved oppslag på stedet og i den lokale dagspresse.