Forskrift om naturfredning, Melfald gnr. 77, bnr. 5 Skien kommune, Telemark.

DatoFOR-1951-06-15-4
PublisertI 1951 s 429, II 1951 s 199
Ikrafttredelse15.07.1951
Sist endret
Endrer
Gjelder forMelfald gnr. 77, bnr. 5, Skien kommune, Telemark
HjemmelLOV-1970-06-19-63 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturfredning, Skien

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 15. juni 1951. 

1.Et eiketre på eiendommen Melfald, gnr. 77, bnr. 5, i Solum kommune, Telemark fylke, tilhørende gårdbruker Ole Melfald, fredes i samsvar med lov om naturfredning av 25. juli 1910.

Solum kommunale elektrisitetsverk skal ha adgang til den beskjæring av treet som måtte være nødvendig av hensyn til den forbigående lavspentlinje.

2.Fredningen blir å kunngjøre ved oppslag på stedet og ved kunngjøring i Norsk Lysningsblad og i den lokale dagspresse.